IPN sebagai Core Center menawarkan Kursus Generik Kewangan dan Perakaunan, Kursus Pengauditan dan Kursus Sistem Maklumat Perakaunan untuk Sektor Awam

BIL

NO SEBUT HARGA

PERKARA

STATUS

1

QT220000000026683

IPN 05/2022 - Perolehan Perkhidmatan Langganan Aplikasi Adobe Creative Cloud, Sparkol Videoscribe Dan Prezi Online Presentation Tool Bagi Pembangunan Kandungan Digital Di Institut Perakaunan Negara, Sabak Bernam, Selangor Bagi Tempoh Dua (2) Tahun

TUTUP

2

QT220000000001795

IPN 01/2022 - Perkhidmatan Memasang dan Menyenggara Sanitary Bin di Institut Perakaunan Negara, Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan Bagi Tempoh Tiga Tahun

TUTUP

3

QT220000000006439

IPN 02/2022 - Perolehan Membekal Dan Menhantar Toner Pencetak di Institut Perakaunan Negara, Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan.

TUTUP

BULETIN IPN