• PUSAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN LATIHAN

    Excellent Accounting @ Your Service

SEKSYEN AKADEMIK IPN

Seksyen Akademik, Institut Perakaunan Negara merupakan nadi kepada perkhidmatan latihan pengurusan perakaunan dan kewangan generik yang dilaksanakan di Institut latihan ini sepanjang tahun.  Ianya dibahagikan kepada  2 unit utama dalam melaksanakan tanggungjawab penganjuran dan pelaksanaan latihan dan kursus di IPN.

  1. Unit Pembangunan Latihan
  2. Unit Pengurusan Latihan

IPN sentiasa memberikan perkhidmatan terbaik dalam mencapai objektifnya dan sentiasa menyediakan kemudahan yang terkini dalam memberi perkhidmatan latihan yang berkesan kepada penjawat awam.

Rajendran a/l Arjunan
Timbalan Pengarah Pusat Akademik & Kompetensi

PEMBANGUNAN KURSUS

PROGRAM PERAKAUNAN

· Membuat perancangan tahunan kursus program perakaunan.
· Merangka keperluan latihan modul perakaunan.
· Menyemak kesesuaian kandungan kursus perakaunan.
· Menyediakan penceramah bagi program perakaunan.
· Mengawal kualiti tenaga pengajar program perakaunan.
· Menyediakan laporan prestasi program.
· Bertindak sebagai tenaga pengajar secara umumnya dan pengkhususan kepada program perakaunan.
· Merangka kandungan kursus kompetensi Pegawai Perakaunan iaitu Training Road Map (TRM) dan PTM Pra Penempatan.

PROGRAM GENERIK KEWANGAN

· Membuat perancangan kursus tahunan program kewangan.
· Merangka keperluan latihan modul kewangan.
· Menyemak kesesuaian kandungan kursus kewangan.
· Menyediakan tenaga pengajar bagi program kewangan.
· Mengawal kualiti tenaga pengajar program kewangan.
· Menyediakan laporan prestasi program.
· Bertindak sebagai tenaga pengajar secara umumnya dan pengkhususan kepada program kewangan.
· Merangka kandungan kursus kompetensi Pegawai Perakaunan iaitu Training Road Map (TRM) dan PTM Pra Penempatan.

PROGRAM SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN

· Membuat perancangan tahunan program sistem operasi kewangan (GFMAS, EP, eSPKB, eTerimaan, SPEKS dan SAGA).
· Menyediakan penceramah bagi program sistem operasi kewangan.
· Menyediakan laporan prestasi program.
· Bertindak sebagai tenaga pengajar secara umumnya dan pengkhususan kepada program sistem maklumat perakaunan.
· Merangka kandungan kursus ICT yang melibatkan aplikasi sistem JANM.
· Merangka keperluan latihan modul sistem operasi kewangan.
· Menyemak kesesuaian kandungan kursus sistem operasi kewangan.
· Kawalan kualiti tenaga pengajar program sistem operasi kewangan.
· Merangka kandungan kursus kompetensi Pegawai Perakaunan iaitu Training Road Map (TRM) dan PTM Pra Penempatan.

PENGURUSAN LATIHAN

UNIT PENGURUSAN LATIHAN

• Menyedia dan menyelaras rancangan tahunan progam latihan di IPN dan Zon.
• Mengurus pelaksanaankursus di IPN dan pemantauan pelaksanaannya di Zon.
• Mengurus pelaksanaan kursus kompetensi Pegawai Perakaunan iaitu TRM dan PTM.
• Membuat lantikan tenaga pengajar di IPN dan Zon.
• Menyedia dan menyelaras Laporan Aktiviti/Prestasi Kursus IPN dan Zon serta Bahagian dan Cawangan JANM secara bulanan.
• Menyedia dan menyelaras keperluan kursus di IPN dan Zon.
• Mengurus pelaksanaan kursus PTM yang diurusetiakan secara usahasama dengan BPPP.
• Mengurus pelaksanaan kursus TOT yang dirancang oleh Program Pembangunan Tenaga Pengajar.
• Menyelaras maklumbalas SPL secara bulanan.
• Pentadbir MySMS 15888 di Seksyen Akademik.

PROGRAM PEMBANGUNAN TENAGA PENGAJAR

· Membuat perancangan tahunan program pembangunan tenaga pengajar.
· Menilai modul kursus pembangunan tenaga pengajar.
· Menjalankan kajian keperluan kursus pembangunan tenaga pengajar.
· Menyelaras program  penempatan sementara di jabatan kerajaan   pembangunan tenaga pengajar.
• Bertindak sebagai tenaga pengajar secara umumnya.
· Menguruskan keperluan peralatan dan kemudahan.
· Memantau prestasi tenaga pengajar.
• Menyediakan tenaga pengajar program pembangunan tenaga pengajar.

MAKLUMAT PENCERAMAH INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA