TENTANG IPNCPD

PUSAT PEMBANGUNAN PROFESIONAL, INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA (IPNCPD)

Pusat Pembangunan Profesional (Centre for Profesional Development) Institut Perakaunan Negara,  Jabatan Akauntan Negara Malaysia (IPNCPD) di Cyberjaya ditubuhkan bagi menjadikan IPN sebagai hub Pembangunan Akauntan Profesional di negara ini. Ianya turut berfungsi sebagai pusat Penyelidikan Perakaunan dan Kewangan Sektor Awam serta tonggak pembangunan profesion perakaunan yang mampan. Pusat ini yang diwujudkan pada tahun 2014 akan terus dibangunkan sebagai pusat kecemerlangan IPN khususnya dan JANM amnya.

IPNCPD dibahagikan kepada dua unit teras yang menyokong aktiviti-aktivitinya.

 1. Unit Pembangunan Profesional
 2. Unit Pembangunan Penyelidikan

Puan Suhana binti Mat Nawi
Timbalan Pengarah IPN

PEMBANGUNAN PROFESIONAL

PEMBANGUNAN PROFESIONAL

 1. Merangka pelan perkongsian strategik dengan Badan – badan profesional, institusi pendidikan tinggi swasta /awam sama ada dari dalam dan luar negara dalam bidang latihan dan pendidikan.
 2. Mewujudkan hubungan antarabangsa dalam perkongsian ilmu dan maklumat perakaunan sektor awam melalui pertukaran Pegawai, melalui forum, perbincangan meja bulat, menghadiri persidangan dan sebagainya.
 3. Merekabentuk dan melaksanakan latihan profesional jangka pendek.
 4. Melaksanakan program profesional bersama ACCA, CIMA, MICPA. CPA Australia dan lain-lain.

PEMBANGUNAN PENYELIDIKAN

PEMBANGUNAN PENYELIDIKAN

 1. Merangka dan menilai keberkesanan Pelan Strategik IPN.
 2. Menyediakan pelan dan skop penyelidikan perakaunan sektor awam.
 3. Mengkaji keperluan dan keberkesanan latihan dan pendidikan perakaunan.
 4. Menerbitkan makalah ilmiah (jurnal dan monograf) bagi menjadikan IPN dan JANM sebagai Pusat Rujukan Pembangunan dan Amalam Perakaunan Sektor Awam.
 5. Menganjurkan Seminar/Forum berkaitan Penyelidikan Perakaunan dan Kewangan Sektor Awam.
 6. Merekabentuk dan melaksana Pelan Pengurusan Kualiti IPN MS ISO 9001:2015.

PENGIKTIRAFAN DAN ANUGERAH

ACCA (The Association Of Chartered Certified Accountants)

ACCA AWARD

“ACCA Approved Employer – Trainee Development, Gold” by ACCA

CIMA (The Chartered Institute Of Management Accountants)

“Exclusive Enrichment Partner by CGMA”

CPA AUSTRALIA (The Certified Practising Accountants Australia)

CPA AUSTRALIA

“Recognised Employer Partner by CPA Australia”

MICPA (The Malaysian Institute Of Certified Public Accountants)

“Stream II Approved Training Organisation by MICPA”

Certification : MS ISO 9001:2015 Quality Management System

MS ISO 9001:2015 Scope of

Activities : Pengurusan dan Pengendalian Kursus Anjuran Institut Perakaunan Negara

Reg. No. : MAS 101246

KERJASAMA STRATEGIK PROFESIONAL

The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)

The Certified Practising Accountants Australia (CPA Australia)

The Malaysian Institute of Certified Public Accountants (MICPA)

PENCAPAIAN PELAN KEUTAMAAN STRATEGIK 2021

BIL TEMPOH PENCAPAIAN LIHAT / MUAT TURUN
1 SEHINGGA SEPTEMBER 2023

Klik di sini untuk lihat

2 1 JANUARI 2022 – 31 DISEMBER 2022

Klik di sini untuk lihat

3 1 JANUARI 2022 – 30 JUN 2022

Klik di sini untuk lihat

4 1 JANUARI 2021 – 31 DISEMBER 2021

Klik di sini untuk lihat

5 1 JANUARI 2021 – 30 JUN 2021

Klik di sini untuk lihat

6 1 JANUARI 2019 – 31 DISEMBER 2019

Klik di sini untuk lihat

7 1 JANUARI 2018 – 31 DISEMBER 2018

Klik di sini untuk lihat