APLIKASI ONLINE

HRMIS

Sistem Pengurusan Sumber Manusia

Emel

Capaian Sistem EMEL JANM

SPPA

Sistem Pemantauan Pengurusan Aset

OHAS

Sistem Maklumat Aduan Kerosakan

OCRES

Sistem Analisa Keperluan Latihan

OPAC

Sistem ILMU (Perpustakaan Institut Perakaunan Negara)

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM

MAMPU telah mengambil inisiatif untuk menambahbaik pelaksanaan Amalan 5S yang kini dijenamakan semula kepada Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA). Langkah ini selaras dengan usaha memperkukuhkan budaya organisasi berprestasi tinggi dan inovatif dalam kalangan agensi-agensi sektor awam melalui penyediaan persekitaran, budaya kerja serta nilai yang menjadi amalan seluruh warga agensi sektor awam.