WEBINAR


Tahun 2023

Webinar MPSAS

SIRI TAJUK TARIKH RAKAMAN VIDEO WEBINAR SLAID
1 Isu Kos Kontrak Dan Kadar Faedah Tersirat Pajakan Kewangan: How To Handle It? 21 Jun 2023 (Rabu)

9.30 pg – 12.30 tgh

Klik untuk lihat Klik untuk muat turun
2 Tanah…HP ke HLP? 31 Julai 2023 (Isnin)

9.30 pg – 12.30 tgh

Klik untuk lihat Klik untuk muat turun
3 Perakaunan Manfaat Pasca Pekerjaan 15 Ogos 2023 (Selasa)

9.30 pg – 12.00 tgh

Klik untuk lihat Klik untuk muat turun
4 Statement of Budget Performance: How and where to start? 27 September 2023 (Rabu)

9.30 pg – 12.30 tgh

Klik untuk lihat Klik untuk muat turun
5 The Journey of Transitioning of Asset Accounting 8 November 2023 (Khamis)

9.30 pg – 12.30 tgh

Klik untuk lihat Klik untuk muat turun
6 Aturan Konsesi Kerajaan Persekutuan : Manfaat atau Obligasi? 14 November 2023 (Selasa)

9.30 pg – 12.30 tgh

Klik untuk lihat Klik untuk muat turun

Webinar Robotic Process Automation (RPA)

SIRI TAJUK TARIKH RAKAMAN VIDEO WEBINAR SLAID
1 Halatuju Pelaksanaan RPA di JANM 8 Mac 2023 (Rabu)

2.30 ptg – 4.30 ptg

Klik untuk lihat Klik untuk muat turun

Webinar Digital

SIRI TAJUK TARIKH RAKAMAN VIDEO WEBINAR SLAID
1 Big Data in Accounting : Innovation, Effectiveness and Creativity 17 November 2023 (Jumaat)

3.00 ptg – 4.30 ptg

Klik untuk lihat Klik untuk muat turun
2 Prospek Data Analitik Dalam Sektor Awam 21 Disember 2023 (Khamis)

10.00 pg – 12.00 tgh

Klik untuk lihat Klik untuk muat turun

Webinar Piawaian Islam (Wakaf/Zakat/Baitulmal)

SIRI TAJUK TARIKH RAKAMAN VIDEO WEBINAR SLAID
1 Pengenalan kepada Piawaian Perakaunan Islam (Wakaf/Zakat/Baitulmal) 5 Julai 2023 (Rabu)

9.30 pg – 12.30 tgh

Klik untuk lihat Klik untuk muat turun
2 Anda Cakna PPIBZW 22 Disember 2023 (Jumaat)

9.30 pg – 11.30 pg

Klik untuk lihat Klik untuk muat turun

Tahun 2022

Webinar Forensic Accounting

SIRI TAJUK TARIKH RAKAMAN VIDEO WEBINAR SLAID
1 Forensic Accounting: The Essence and Prospects in Malaysian Public Sector 23 Jun 2022 (Khamis)

2.15 pm – 4.15 pm

Klik untuk muat turun Klik untuk muat turun
2 The Forensic Accountants’ Skills and Ethics on Fraud Prevention in Malaysian Public Sector 19 Julai 2022 (Selasa)

2.15 pm – 4.15 pm

Klik untuk muat turun Klik untuk muat turun
3 The Relevant Skills for Accountants in Forensic Accounting towards implementing Accrual Accounting 10 Ogos 2022 (Rabu)

2.15 pm – 4.15 pm

Klik untuk muat turun Klik untuk muat turun
4 New Frontiers: Training on Forensic Accounting to Public Sector Accountant’ 22 September 2022 (Khamis)

2.15 pm – 4.15 pm

Klik untuk muat turun Klik untuk muat turun
5 The Impact of Forensic Accounting towards Implementation of Accrual Accounting 28 September 2022 (Rabu)

2.15 pm – 4.15 pm

Klik untuk muat turun Klik untuk muat turun

Webinar MPSAS

SIRI TAJUK TARIKH RAKAMAN VIDEO WEBINAR SLAID
1 MPSAS : Perakaunan Tanah – Cabaran dan Hala Tuju 5 Ogos 2022 (Jumaat)

9.30 am – 12.00 pm

Klik untuk muat turun Klik untuk muat turun
2 Perakaunan Pajakan Bangunan – Moving Forward 7 September 2022  (Rabu)

9.30 am – 12.00 pm

Klik untuk muat turun Klik untuk muat turun
3 MPSAS : Perakaunan Luar Jangka : Kes-kes Mahkamah 26 Ogos 2022 (Jumaat)

9.30 am – 12.00 pm

Klik untuk muat turun Slaid 1

Slaid 2

4 MPSAS : Dilema Perakaunan Aset (Teori vs Pelaksanaan) 21 Oktober 2022 (Jumaat)

9.30 am – 12.00 pm

Klik untuk muat turun Klik untuk muat turun
5 MPSAS – Dealing with error in Financial Statement 28 Oktober 2022 (Jumaat)

9.30 am – 12.00 pm

Klik untuk muat turun Klik untuk muat turun
6 MPSAS : Perakaunan ABT : Isu dan Cabaran 22 November 2022 (Selasa)

9.30 am – 12.00 pm

Klik untuk muat turun Klik untuk muat turun
7 MPSAS : Aset Tak Ketara Yang Dijana Secara Dalaman : Cabaran Dan Hala Tuju 13 Disember 2022 (Selasa)

9.30 am – 12.00 pm

Klik untuk muat turun Klik untuk muat turun
8 MPSAS: Variation in Accounting Frameworks: How to Consolidate? 22 Februari 2023 (Rabu)

9.30 am – 12.30 pm

Klik untuk muat turun Klik untuk muat turun

Webinar Umum

KURSUS E-PEMBELAJARAN (E-LEARNING) WTD


SIJIL PENTAULIAHAN MPSAS


PELAWAAN MENGIKUTI PROGRAM SIJIL PENTAULIAHAN PIAWAIAN PERAKAUNAN SEKTOR AWAM MALAYSIA (MPSAS), JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM).

Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) mewujudkan Program Sijil Pentauliahan MPSAS selaras dengan pemakaian MPSAS dalam penyediaan Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan (PPKP) dan pelaksanaan perakaunan akruan.

Borang permohonan yang telah lengkap diisi, bersekali dengan dokumen-dokumen sokongan, hendaklah dihantar kepada pihak kami sebelum atau pada 1 September 2023.

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, sila hubungi Institut Perakaunan Negara Sabak Bernam melalui talian berikut:

Bil.

Tajuk

Dokumen

1

Surat Tawaran Mengikuti Program Pensijilan MPSAS Muat turun

2

Maklumat Am berkaitan Program Pensijilan MPSAS Muat turun

3

Borang Permohonan Program Pensijilan MPSAS Muat turun

* Sebarang perubahan program akan dimaklumkan.