INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA SABAK BERNAM (HQ)

   - Pejabat Pengarah
   - Pejabat Pendaftar
   - Pusat Akademik dan Kompetensi

INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA CYBERJAYA

   - Pusat Pembangunan Profesional