VISI, MISI & OBJEKTIF IPN

VISI
“Peneraju pusat kecemerlangan yang progresif dalam bidang Perakaunan dan Kewangan Sektor Awam”
MISI
“Mempertingkatkan kompetensi melalui penyampaian program latihan dan penyelidikan yang holistik berteraskan inovasi, teknologi dan kerjasama strategik”
OBJEKTIF
1. Melatih pegawai awam dalam bidang perakaunan dan kewangan
2. Mempertingkatkan kompetensi tenaga pengajar
3. Menyediakan kurikulum bersepadu dan komprehensif serta latihan berstruktur bagi pegawai awam
4. Mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif
5. Mempromosikan Institut sebagai institusi pembelajaran unggul
6. Mewujudkan kaedah pembelajaran secara elektronik (e-learning)
7. Mewujudkan usahasama strategik dengan institusi-institusi pengajian tinggi dan pusat latihan kerajaan atau swasta
8. Menjalankan penyelidikan dalam bidang perakaunan