Tel. pejabat

+603-3217 2101

Emel

azmi.manaf@anm.gov.my

Pencapaian

1 Penerima Perkhidmatan Cemerlang (APC) 2013

AZMI BIN ABDUL MANAF

KETUA PROGRAM, AKAUNTAN

Bidang Kompetensi

1 PK – Perolehan Kerajaan
2 WP – Pengurusan Wang Awam (ie TNT ELM & Elaun-Elaun)
3 AM – Pengurusan Aset
4 MPSAS – Aset, Hasil dan Belanja
5 iGFMAS : Modul Financial Controlling (FICO) dan Material Management (MM)

Kelayakan Pengurusan Latihan

1 Developing Influence In Learning ( Train The Trainer ) – Cert. No : 2016/IPN/TTT/02
2 Kumulatif jam mengajar
2020 : 38 jam
2018 : 6 jam
2017 : 6 jam
2016 : 6 jam
2015 : 6 jam
2014 : 22 jam

Latar Belakang Pendidikan

Kelulusan Universiti / Kolej Jurusan Tahun
Ijazah Universiti Teknologi Mara Perakaunan 2008

Keahlian Badan Profesional

1 Malaysian Institute of Accountants (MIA)

  • Chartered Accountant – C.A. (M)

Pengalaman Kerjaya

2020 – kini Institut Perakaunan Negara
2015 – 2020 Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Kedah
2014 – 2015 Unit Audit Dalam Kedah, Bahagian Pengurusan Audit Dalam, JANM
2008 – 2014 Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Perlis