• Kursus Sistem Pengurusan Stor (SPS)

    JANUARI 2019

  • Kursus Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan

    JANUARI 2019

  • Kursus iGFMAS - Pengurusan Gaji (Emolumen)

    JANUARI 2019

KATEGORI KURSUS

ACCOUNTING FOR NON-ACCOUNTING MANAGER

PENGURUSAN PEROLEHAN KERJA

PEROLEHAN KHIDMAT PERUNDING

ASAS PENGURUSAN KEWANGAN PBT

MYSPATA : SISTEM PENGURUSANASET TAK ALIH KERAJAAN

COMPREHENSIVE MICROSOFT EXCEL

COMPREHENSIVE MICROSOFT PUBLISHER & MICROSOFT POWER POINT

MICROSOFT EXCEL FOR DATAANALYSIS

POWERPOINT FOR EFFECTIVEPRESENTATION

PERAKAUNAN PENGURUSAN :ANALISA PENYATA KEWANGAN

PERAKAUNAN PENGURUSAN :ANALISA KOS

MUAT TURUN NOTA KURSUS

12 - 14 November 2019 - iGFMAS : Perakaunan Pembayaran

12 - 14 November 2019 - Gaji, Elaun & Kemudahan Penjawat Awam

12 - 13 November 2019 - iGFMAS : Perakaunan Terimaan

12 - 13 November 2019 - Asas Pengurusan Kewangan

11 - 14 November 2019 - Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan

GALERI PESERTA KURSUS