• +603-32172111
  • zunainah.tajudin@anm.gov.my
  • Zunainah Din
  • zuenainah

SENARAI TRAINERS

Nama ZUNAINAH BINTI TAJUDIN
Jawatan PENYELARAS PROGRAM KEWANGAN
Program KEWANGAN
Seksyen AKADEMIK
Jabatan INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

Bidang Kompetensi
1 Pengurusan Kewangan – Elaun, Kemudahan Penjawat Awam
2 Pengurusan Perakaunan – Panjar, Akaun Amanah, Deposit, Terimaan, Belanja
Kelayakan Pengurusan Latihan
1 HRDF Certification in Training – TTT/15647
Pengalaman Kerjaya
Institut Perakaunan Negara, JANM 2016
Bahagian Pembangunan Pelajaran, Kementerian Pelajaran Malaysia 2014
Seksyen Kewangan, Kementerian Wilayah Persekutuan 2010
Bahagian Penguatkuasaan, Jabatan Perumahan Negara

Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan

2008
Bahagian Akaun, Kementerian Pertahanan Malaysia 2004
Pencapaian
1.     Penerima Perkhidmatan Cemerlang (APC) 2006

2.     Penerima Perkhidmatan Cemerlang (APC) 2012