APLIKASI ONLINE

HRMIS

Sistem Pengurusan Sumber Manusia

SPA

Sistem Pengurusan Aset Kerajaan

OHAS

Sistem Maklumat Aduan Kerosakan

OCRESS

Sistem Analisa Keperluan Latihan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM

MAMPU telah mengambil inisiatif untuk menambahbaik pelaksanaan Amalan 5S yang kini dijenamakan semula kepada Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA). Langkah ini selaras dengan usaha memperkukuhkan budaya organisasi berprestasi tinggi dan inovatif dalam kalangan agensi-agensi sektor awam melalui penyediaan persekitaran, budaya kerja serta nilai yang menjadi amalan seluruh warga agensi sektor awam.