• +603-3217 2014
  • vijaya.govindasamy@anm.gov.my

SENARAI TRAINERS

Nama VIJAYA KUMAR A/L GOVINDASAMY
Jawatan KETUA PROGRAM PERAKAUNAN
Program PERAKAUNAN
Seksyen AKADEMIK
Jabatan INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

Bidang Kompetensi
1 Pengurusan Kewangan – Akauntabiliti
2 Pengurusan Perakaunan – Aset, Belanja, Hasil
3 Perakaunan Kewangan – Malaysian Public Sector Accounting Standards (MPSAS)
Kelayakan Pengurusan Latihan
1 Kumulatif Jam Mengajar

2018 : 18 jam

2017 : –  jam

Latar Belakang Pendidikan
Kelulusan Universiti/Kolej Jurusan Tahun
Sarjana Huazhong University Science and Technology, Wuhan, China Pengurusan Pentadbiran 2018
Ijazah Universiti Utara Malaysia, Kedah Perakaunan 2003
Diploma Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan Accounting & Costing 2000
Keahlian Badan Profesional
1 Malaysian Institute of Accountants (MIA)

–       Chartered Accountant  – C.A. (M)

2 Chartered Public Finance Accountants – CPFA
3 Certified Integrity Officer – CeIO
Pengalaman Kerjaya
Institut Perakaunan Negara, IPN 2018
Institut Perakaunan Negara, IPN 2013
Jabatan Akauntan Negara Negeri Sarawak, Kuching 2009
Bahagian Perkhidmatan Pencen, JPA 2006
Pencapaian
1.     Penerima Perkhidmatan Cemerlang (APC) 2016