• +603-3217 2015
  • shaharul@anm.gov.my
  • Shaharul Hisham
  • shaharulhisham

SENARAI TRAINERS

Nama SHAHARUL HISHAM BIN MAT NAFI
Jawatan KETUA PROGRAM
Program SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN
Seksyen AKADEMIK
Jabatan INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

Bidang Kompetensi
1 Sistem Maklumat Perakaunan – Carta Akaun Akruan
2 Perakaunan Kewangan – Asas Perakaunan Akruan
Kelayakan Pengurusan Latihan
1 HRDF Certification in Training TTT/16452
2 Training Manager Certificate (London Training For Excellence)
2 Kumulatif Jam Mengajar

2018 : 86 jam

2017 : 96 jam

Latar Belakang Pendidikan
Kelulusan Universiti/Kolej Jurusan Tahun
Ijazah Universiti Teknologi MARA Perakaunan 2003
Diploma Universiti Teknologi MARA Perakaunan 1997
Keahlian Badan Profesional
1 Malaysian Institute of Accountants (MIA)

–       Chartered Accountant  – C.A. (M)

2 Chartered Public Finance Accountants – CPFA
Pengalaman Kerjaya
Institut Perakaunan Negara, JANM 2012
Bahagian Pentadbiran & Kewangan, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar 2010
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan 2009
Bahagian Akaun, Kementerian Pendidikan 2006
Bahagian Kewangan, Kementerian Pendidikan 2001
Pencapaian
1.     Penerima Perkhidmatan Cemerlang (APC) 2004
2.     Penerima Perkhidmatan Cemerlang (APC) 2016