• +603-3217 2017
  • rajen@anm.gov.my
  • Rajendran Arjunan
  • Rajendran Arjunan

SENARAI TRAINERS

Nama RAJENDRAN A/L ARJUNAN
Jawatan KETUA PROGRAM
Program KEWANGAN
Seksyen AKADEMIK
Jabatan INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

Bidang Kompetensi
1 Pengurusan Kewangan – Analisis Penyata Kewangan
2 Pengurusan Perakaunan – Pengekosan
3 Perakaunan Kewangan – Malaysian Public Sector Accounting Standards (MPSAS) dan Perakaunan Komersial
Kelayakan Pengurusan Latihan
1 HRDF Certification in Training – TTT/16451
2 Bengkel Train The Trainers (INTAN) – KXA0001/02/17-15
3 Kumulatif Jam Mengajar

2018 : 388 jam

2017 : 222 jam

Latar Belakang Pendidikan
Kelulusan Universiti/Kolej Jurusan Tahun
Sarjana Universiti Utara Malaysia Pengurusan Perniagaan 2000
Ijazah Universiti Utara Malaysia Perakaunan 1999
Diploma LCCI Accounting & Costing 1996
Keahlian Badan Profesional
1 Malaysian Institute of Accountants (MIA)

–       Chartered Accountant  – C.A. (M)

2 Chartered Institute of Management Accountants CIMA (UK)

–       ACMA,CGMA

3 Chartered Public Finance Accountants – CPFA
4 ASEAN Chartered Professional Accountants –  ACPA
Pengalaman Kerjaya
Institut Perakaunan Negara, JANM 2017
Bahagian Khidmat Perunding, JANM 2016
Bahagian Pinjaman Perumahan, Kementerian Kewangan 2015
Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, Kementerian Kesihatan 2014
Bahagian Pengurusan Wang Tak Dituntut, JANM 2010
Jabatan Akauntan Negara Cawangan Kapit, Sarawak 2008
Bahagian Pembangunan Perakaunan dan Pengurusan, JANM 2006
Pencapaian
1.     Penerima Perkhidmatan Cemerlang (APC) 2006