• +603-3217 2145
  • +6016-279 5802
  • munawir@anm.gov.my

SENARAI TRAINERS

Nama MUNAWIR BIN MOHD RUKUN
Jawatan PENYELARAS PROGRAM
Program PERAKAUNAN
Seksyen AKADEMIK
Jabatan INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

Bidang Kompetensi
1 Pengurusan Kewangan:-

–       Elaun & Kemudahan Awam

–       Perolehan

–       Akauntabiliti Pengurusan Kewangan Sektor Awam.

2 Pengurusan Perakaunan:–

–       Hasil/Terimaan

–       Pembayaran

Kursus/Seminar Di Luar Negara
1 Effective and Accountable Government by Improving Organizational Effectiveness (2005)

–       AIT Extension, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand

 

2 The 76th Executive Development Program (EDP) For Malaysian Government Officials (2016)

–        National HRD Institute Republic of Korea

 

3. 2018 Global Public Human Resource (HR)Conference

Smart Public HR: Toward Sustainable and Collaborative Governance

–       National HRD Institute Republic of Korea

 

Pengalaman Kerjaya
Institut Perakaunan Negara, JANM 2018
Bahagian Pengurusan Audit Dalam, JANM 2013
Bahagian Akaun, Kementerian Pelajaran Malaysia

(BA MOE)

2005
Bahagian Kewangan, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia 2004
Bahagian Pembangunan Perakaunan Dan Pengurusan, JANM (BPPP) 1999
Bahagian Perkhidmatan Operasi Pusat Dan Agensi, JANM (BPOPA) 1998
Jabatan Penuntut Malaysia (MSD) London 1995
Bahagian Pencen, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) 1990
Jabatan Akauntan Negara Kota Kinabalu, Sabah 1989
Maktab Perguruan Kent, Tuaran, Sabah 1982
Anugerah
1 Perkhidmatan Cemerlang (APC) –  2003
2 Perkhidmatan Cemerlang (APC) –  2010
3 Pingat Pangkuan Mahkota Wilayah (P.P.W) 2012