• +603-32172118
  • khairani.aidin@anm.gov.my
  • Khairani Aidin
  • Khairani Aidin

SENARAI TRAINERS

Nama KHAIRANI BIN AIDIN
Jawatan PENYELARAS PROGRAM
Program SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN
Seksyen AKADEMIK
Jabatan INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

Bidang Kompetensi
1 Pengurusan Kewangan Dan Bajet
2 Perbelanjaan Dan Pembayaran
Kelayakan Pengurusan Latihan
1 PSMB
2 Kumulatif Jam Mengajar

2018 : 110 jam

2017 : 84 jam

Latar Belakang Pendidikan
Kelulusan Universiti/Kolej Jurusan Tahun
Diploma ITM Caw. Kelantan Pengurusan Perniagaan 1999
Pengalaman Kerjaya
Institut Perakaunan Negara, JANM 2012
Pejabat Pelajaran Daerah Sabak Bernam 2004
Pejabat Tanah & Daerah Hilir Perak 2001
Pencapaian
1.     Anugerah  Perkhidmatan Cemerlang (APC) 2016
2.     Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) 2009