• 03-3217 2101
  • aris.isa@anm.gov.my
  • Aris Markgu
  • Aris Markgu

SENARAI TRAINERS

Nama ARIS BIN ISA
Jawatan TIMBALAN KETUA PROGRAM
Program PERAKAUNAN
Seksyen AKADEMIK
Jabatan INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

Bidang Kompetensi
1 Pengurusan Kewangan – Audit Terimaan
2 Pengurusan Perakaunan Akruan
3 Perakaunan Kewangan – Malaysian Public Sector Accounting Standards (MPSAS) Hasil
Kelayakan Pengurusan Latihan
1 HRDF Certification in Training – TTT/15633
2 Kumulatif Jam Mengajar

2018 : 125 jam

2017 : 113 jam

Latar Belakang Pendidikan
Kelulusan Universiti/Kolej Jurusan Tahun
Ijazah Universiti Malaya Perakaunan 2002
Keahlian Badan Profesional
1 Malaysian Institute of Accountants (MIA)

–       Chartered Accountant  – C.A. (M)

Pengalaman Kerjaya
Institut Perakaunan Negara, JANM 2015
Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan 2014
Unit Audit Dalam Kelantan, Bahagian Pengurusan Audit Dalam, JANM 2010
Pencapaian
1.     Penerima Perkhidmatan Cemerlang (APC) 2013