• +603-32172117
  • halimi@anm.gov.my

SENARAI TRAINERS

Nama AHMAD HALIMI BIN MAIN
Jawatan PENYELARAS PROGRAM PERAKAUNAN
Program PERAKAUNAN
Seksyen AKADEMIK
Jabatan INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

Bidang Kompetensi
1 Perakaunan Kewangan – Sistem Perakaunan Akruan
2 Pengurusan Kewangan – Perolehan Kerajaan
Kelayakan Pengurusan Latihan
1 HRDF Certification in Training – TTT/16447
3 Kumulatif Jam Mengajar

2018 : 160 jam

2017 : 124 jam

Latar Belakang Pendidikan
Kelulusan Universiti/Kolej Jurusan Tahun
Diploma Institut Teknologi Mara (ITM) Accountancy 1995
Pengalaman Kerjaya
Institut Perakaunan Negara, JANM 2005  – Kini
Pelbagai Syarikat Swasta dalam Pelbagai Jawatan 1995 – 2004
Pencapaian
1.     Penerima Perkhidmatan Cemerlang (APC) 2009