KATEGORI KURSUS

KURSUS PERAKAUNAN


Pengurusan Perakaunan Sektor Awam

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 02 – 04 Februari 2021 Atas talian

Pengurusan Perakaunan Terimaan Hasil Sektor Awam

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 08 – 10 Mac 2021 Atas talian
2 29 Jun – 01 Julai 2021 Atas talian
3 03 – 05 Ogos 2021 Atas talian
4 07 – 09 September 2021 Atas talian

Pengurusan Perakaunan Perbelanjaan Sektor Awam

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 16 – 18 Februari 2021 Atas talian
2 15 – 17 Jun 2021 Atas talian
3 17 – 19 Ogos 2021 Atas talian
4 05 – 07 Oktober 2021 Atas talian

Perakaunan Akaun Amanah, Deposit & Panjar

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 15 – 18 Mac 2021 Bersemuka
2 28 Jun – 01 Julai 2021 Bersemuka
3 23 – 26 Ogos 2021 Bersemuka
4 25 – 28 Oktober 2021 Bersemuka

Prinsip dan Dasar Perakaunan Akruan

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 29 – 31 Mac 2021 Atas talian
2 06 – 08 Julai 2021 Atas talian
3 28 – 30 September 2021 Atas talian

Pengenalan Kepada Perakaunan Forensik

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 23 – 25 Mac 2021 Atas talian
2 13 – 15 Julai 2021 Atas talian

Perakaunan Forensik (Pertengahan)

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 06 – 08 April 2021 Bersemuka
2 12 – 14 Oktober 2021 Bersemuka

MPSAS - Persembahan Penyata Kewangan

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 08 – 10 Mac 2021 Bersemuka
2 29 Jun – 01 Julai 2021 Atas talian
3 13 – 15 Julai 2021 Atas talian
4 28 – 30 September 2021 Atas talian
5 09 – 11 November 2021 Atas talian

MPSAS - Perakaunan Aset

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 02 – 04 Mac 2021 Bersemuka
2 06 – 08 Julai 2021 Bersemuka
3 01 – 03 September 2021 Bersemuka
4 05 – 07 Oktober 2021 Bersemuka
5 09 – 11 November 2021 Bersemuka

MPSAS - Perakaunan Hasil

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 16 – 18 Februari 2021 Bersemuka
2 23 – 25 Mac 2021 Bersemuka
3 27 – 29 Julai 2021 Bersemuka
4 05 – 07 Oktober 2021 Bersemuka
5 09 – 11 November 2021 Bersemuka

MPSAS - Perakaunan Belanja

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 02 – 04 Februari 2021 Bersemuka
2 29 – 31 Mac 2021 Bersemuka
3 15 – 17 Jun 2021 Bersemuka
4 01 – 03 September 2021 Bersemuka
5 12 – 14 Oktober 2021 Bersemuka

Pengenalan MPSAS : Perspektif PBT

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 24 – 26 Ogos 2021 Atas talian

Pengenalan kepada MPSAS

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 08 – 10 Mac 2021 Atas talian
2 21 – 23 September 2021 Atas talian
3 09 – 11 November 2021 Atas talian

Accounting For Non-Accounting Managers

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 22 – 24 Jun 2021 Bersemuka
2 21 – 23 September 2021 Bersemuka

MPSAS : Persembahan Penyata Kewangan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan Badan Berkanun

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 13 – 15 Julai 2021 Bersemuka

Prinsip Perakaunan Islam

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 23 – 25 Mac 2021 Bersemuka

Perakaunan Pengurusan : Analisis Prestasi Kewangan Kementerian

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 27 – 29 Julai 2021 Bersemuka

Perakaunan Pengurusan : Pengekosan

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 03 – 05 Ogos 2021 Bersemuka

Panduan Kawalan Terimaan (PKT)

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 08 – 10 Mac 2021 Bersemuka
2 03 – 05 Ogos 2021 Bersemuka
3 20 – 22 Oktober 2021 Bersemuka

BAHARU


Pengenalan MPSAS : Perspektif Badan Berkanun

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 11 – 13 Ogos 2021 Bersemuka

MPSAS 17 : Hartanah, Logi dan Peralatan

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 15 – 17 Jun 2021 Bersemuka

MPSAS 31 : Aset Tak Ketara

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 08 – 10 Jun 2021 Bersemuka

Perakaunan Forensik (Lanjutan)

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 07 – 09 September 2021 Bersemuka

Risk Based Auditing

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 22 – 24 Jun 2021 Bersemuka
2 17 – 19 Ogos 2021 Bersemuka

Penutupan Akaun Akhir Tahun (PAT)

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 28 – 29 September 2021 Bersemuka
2 26 – 27 Oktober 2021 Bersemuka

KURSUS KEWANGAN


Sistem Belanjawan Negara

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 06 – 08 April 2021 Bersemuka
2 08 – 10 Jun 2021 Bersemuka
3 13 – 15 September 2021 Atas talian
4 26 – 28 Oktober 2021 Atas talian

Pengurusan Emolumen Sektor Awam

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 25 – 27 Januari 2021 Atas talian
2 02 – 04 Februari 2021 Bersemuka
3 02 – 04 Mac 2021 Atas talian
4 06 – 08 April 2021 Atas talian
5 01 – 03 Jun 2021 Bersemuka
6 27 – 29 Julai 2021 Atas talian
7 11- 13 Ogos 2021 Atas talian
8 13 – 15 September 2021 Atas talian
9 12 – 14 Oktober 2021 Atas talian
10 01 – 03 November 2021 Atas talian

Pengurusan Elaun Dan Kemudahan Sektor Awam

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 25 – 27 Januari 2021 Atas talian
2 23 – 25 Februari 2021 Bersemuka
3 29 – 31 Mac 2021 Atas talian
4 06 – 08 April 2021 Atas talian
5 01 – 03 Jun 2021 Atas talian
6 06 – 08 Julai 2021 Bersemuka
7 11 – 13 Ogos 2021 Atas talian
8 07 – 09 September 2021 Atas talian
9 20 – 22 Oktober 2021 Atas talian
10 01 – 03 November 2021 Atas talian

Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 22 – 25 Februari 2021 Bersemuka
2 15 – 18 Mac 2021 Bersemuka
3 31 Mei – 03 Jun 2021 Bersemuka
4 05 – 08 Julai 2021 Bersemuka
5 16 – 19 Ogos 2021 Bersemuka
6 06 – 09 September 2021 Bersemuka
7 11 – 14 Oktober 2021 Bersemuka

Prinsip dan Pengurusan Perolehan Kerajaan

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 08 – 10 Februari 2021 Atas talian
2 08 – 10 Jun 2021 Atas talian
3 06 – 08 Julai 2021 Atas talian
4 12 – 14 Oktober 2021 Atas talian

Pengurusan Kewangan Sektor Awam

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 08 – 10 Februari 2021 Atas talian
2 16 – 18 Mac 2021 Atas talian
3 08 – 10 Jun 2021 Atas talian
4 27 – 29 Julai 2021 Atas talian
5 17 – 19 Ogos 2021 Atas talian
6 01 – 03 September 2021 Atas talian
7 20 – 22 Oktober 2021 Atas talian

Pengurusan Perolehan Kerja

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 29 – 31 Mac 2021 Bersemuka
2 28 – 30 September 2021 Bersemuka

Pengenalan Pengurusan Kewangan : Perspektif PBT

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 22 – 24 Jun 2021 Atas talian

Perolehan Secara Pembelian Terus & Sebutharga B (Bekalan & Perkhidmatan)

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 16 – 18 Februari 2021 Bersemuka
2 16 – 18 Mac 2021 Atas talian
3 29 Jun – 01 Julai 2021 Bersemuka
4 24 – 26 Ogos 2021 Atas talian
5 21 – 23 September 2021 Atas talian
6 26 – 28 Oktober 2021 Atas talian

Perolehan Secara Sebutharga & Tender (Bekalan & Perkhidmatan)

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 16 – 18 Februari 2021 Atas talian
2 02 – 04 Mac 2021 Bersemuka
3 01 – 03 Jun 2021 Atas talian
4 13 – 15 Julai 2021 Bersemuka
5 01 – 03 September 2021 Atas talian
6 05 – 07 Oktober 2021 Atas talian

Perolehan Khidmat Perunding

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 23 – 25 Mac 2021 Bersemuka
2 24 – 26 Ogos 2021 Bersemuka

BAHARU


Pengenalan Pengurusan Dan Perakaunan Aset

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 06 – 08 April 2021 Bersemuka
2 21 – 23 September 2021 Bersemuka

Perancangan Pengurusan Kewangan Projek Pembangunan (RMK-XX)

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 26 – 28 Oktober 2021 Bersemuka

Pengurusan Belanjawan (Untuk Pengurus PTJ)

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 15 – 17 Jun 2021 Bersemuka

Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan (Untuk Pengurus PTJ)

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 22 – 24 Jun 2021 Bersemuka

Pengurusan Perolehan Kerajaan (Untuk Pengurus PTJ)

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 09 – 11 November 2021 Bersemuka

Pengurusan Kewangan Peribadi

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 24 – 26 Ogos 2021 Bersemuka

Pengurusan Kewangan Persatuan & Kelab

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 11 – 13 Ogos 2021 Bersemuka

KURSUS SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN


ePerolehan - Pembelian Terus / Pengurusan Kontrak

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 02 – 04 Februari 2021 Bersemuka
2 09 – 11 Mac 2021 Bersemuka
3 08 – 10 Jun 2021 Bersemuka
4 13 – 15 Julai 2021 Bersemuka
5 03 – 05 Ogos 2021 Bersemuka

ePerolehan - Sebutharga / Tender / eBidding

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 08 – 10 Februari 2021 Bersemuka
2 16 – 18 Mac 2021 Bersemuka
3 15 – 17 Jun 2021 Bersemuka
4 27 – 29 Julai 2021 Bersemuka

Sistem Pengurusan Aset (SPA)

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 02 – 04 Februari 2021 Bersemuka
2 23 – 25 Mac 2021 Bersemuka
3 22 – 24 Jun 2021 Bersemuka
4 06 – 08 Julai 2021 Bersemuka

Sistem Pengurusan Stor (SPS)

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 16 – 18 Februari 2021 Bersemuka
2 29 – 31 Mac 2021 Bersemuka
3 28 – 30 Jun 2021 Bersemuka
4 03 – 05 Ogos 2021 Bersemuka

MySPATA : Sistem Pengurusan Aset Tak Alih Kerajaan

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 02 – 04 Mac 2021 Bersemuka
2 15 – 17 Jun 2021 Bersemuka

Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (eSPKWS)

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 23 – 25 Februari 2021 Bersemuka
2 01 – 03 Jun 2021 Bersemuka
3 28 – 30 Jun 2021 Bersemuka
4 17 – 19 Ogos 2021 Bersemuka

iGFMAS : Modul AR (Account Receivable)

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 02 – 04 Februari 2021 Bersemuka
2 15 – 17 Februari 2021 Bersemuka
3 16 – 18 Mac 2021 Bersemuka
4 06 – 08 April 2021 Bersemuka
5 15 – 17 Jun 2021 Bersemuka
6 17 – 19 Ogos 2021 Bersemuka
7 05 – 07 Oktober 2021 Bersemuka

iGFMAS : Modul MM (Material Management)

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 08 – 10 Februari 2021 Bersemuka
2 23 – 25 Februari 2021 Bersemuka
3 23 – 25 Mac 2021 Bersemuka
4 22 – 24 Jun 2021 Bersemuka
5 06 – 08 Julai 2021 Bersemuka
6 24 – 26 Ogos 2021 Bersemuka
7 12 – 14 Oktober 2021 Bersemuka

iGFMAS : Modul Ap (Accounts Payable)

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 08 – 10 Februari 2021 Bersemuka
2 02 – 04 Mac 2021 Bersemuka
3 29 – 31 Mac 2021 Bersemuka
4 08 – 10 Jun 2021 Bersemuka
5 06 – 08 Julai 2021 Bersemuka
6 07 – 09 September 2021 Bersemuka
7 26 – 28 Oktober 2021 Bersemuka

iGFMAS : Modul AA (Asset Accounting)

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 23 – 25 Februari 2021 Bersemuka
2 02 – 04 Mac 2021 Bersemuka
3 06 – 08 April 2021 Bersemuka
4 01 – 03 Jun 2021 Bersemuka
5 13 – 15 Julai 2021 Bersemuka
6 13 – 15 September 2021 Bersemuka
7 01 – 03 November 2021 Bersemuka

iGFMAS : Modul HCM (Human Capital Management)

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 02 – 04 Februari 2021 Bersemuka
2 15 – 17 Februari 2021 Bersemuka
3 16 – 18 Mac 2021 Bersemuka
4 01 – 03 Jun 2021 Bersemuka
5 27 – 29 Julai 2021 Bersemuka
6 21 – 23 September 2021 Bersemuka
7 09 – 11 November 2021 Bersemuka

iGFMAS : Akauntabiliti Pengurus PTJ

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 09 – 11 Mac 2021 Bersemuka
2 08 – 10 Jun 2021 Bersemuka
3 13 – 15 Julai 2021 Bersemuka
4 03 – 05 Ogos 2021 Bersemuka
5 24 – 26 Ogos 2021 Bersemuka
6 28 – 30 September 2021 Bersemuka
7 16 – 18 November 2021 Bersemuka

Skill in Microsoft Excel

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 09 – 11 Mac 2021 Atas talian
2 28 – 30 Jun 2021 Atas talian
3 24 – 26 Ogos 2021 Atas talian

Comprehensive Microsoft Publisher & Microsoft Power Point

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 25 – 27 Januari 2021 Bersemuka
2 27 – 29 Julai 2021 Atas talian
2 07 – 09 September 2021 Atas talian

Microsoft Excel : Analisis Data

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 29 – 31 Mac 2021 Atas talian
2 03 – 05 Ogos 2021 Bersemuka
3 13 – 15 September 2021 Atas talian

Powerful Presentation By Microsoft Powerpoint

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 22 – 24 Jun 2021 Atas talian
2 17 – 19 Ogos 2021 Atas talian
3 05 – 07 Oktober 2021 Atas talian

BAHARU


ACL : Pengenalan Analisis Data iGFMAS

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 06 – 08 April 2021 Bersemuka
2 15 – 17 Jun 2021 Bersemuka
3 13 – 15 Julai 2021 Bersemuka
4 17 – 19 Ogos 2021 Bersemuka

iGFMAS - Modul FM (Fund Management)

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 13 – 15 September 2021 Bersemuka

Microsoft Excel - Dashboard Reporting

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 07 – 09 September 2021 Bersemuka

KURSUS MPSAS


MPSAS - Persembahan Penyata Kewangan

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 08 – 10 Mac 2021 Bersemuka
2 29 Jun – 01 Julai 2021 Atas talian
3 13 – 15 Julai 2021 Atas talian
4 28 – 30 September 2021 Atas talian
5 09 – 11 November 2021 Atas talian

MPSAS - Perakaunan Aset

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 02 – 04 Mac 2021 Bersemuka
2 06 – 08 Julai 2021 Bersemuka
3 01 – 03 September 2021 Bersemuka
4 05 – 07 Oktober 2021 Bersemuka
5 09 – 11 November 2021 Bersemuka

MPSAS - Perakaunan Hasil

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 16 – 18 Februari 2021 Bersemuka
2 23 – 25 Mac 2021 Bersemuka
3 27 – 29 Julai 2021 Bersemuka
4 05 – 07 Oktober 2021 Bersemuka
5 09 – 11 November 2021 Bersemuka

MPSAS - Perakaunan Belanja

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 02 – 04 Februari 2021 Bersemuka
2 29 – 31 Mac 2021 Bersemuka
3 15 – 17 Jun 2021 Bersemuka
4 01 – 03 September 2021 Bersemuka
5 12 – 14 Oktober 2021 Bersemuka

Pengenalan MPSAS : Perspektif PBT

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 24 – 26 Ogos 2021 Atas talian

Pengenalan kepada MPSAS

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 08 – 10 Mac 2021 Atas talian
2 21 – 23 September 2021 Atas talian
3 09 – 11 November 2021 Atas talian

MPSAS : Persembahan Penyata Kewangan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan Badan Berkanun

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 13 – 15 Julai 2021 Bersemuka

Pengenalan MPSAS : Perspektif Badan Berkanun

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 11 – 13 Ogos 2021 Bersemuka

MPSAS 17 : Hartanah, Logi dan Peralatan

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 15 – 17 Jun 2021 Bersemuka

MPSAS 31 : Aset Tak Ketara

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 08 – 10 Jun 2021 Bersemuka

PEMBANGUNAN KERJAYA DAN KEPAKARAN


Pengurusan Perubahan Organisasi

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 09 – 11 Mac 2021 Bersemuka
2 03 – 05 Ogos 2021 Bersemuka

Pengurusan Krisis

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 06 – 08 April 2021 Bersemuka

Effective Negotiation Skills

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 13 – 15 Julai 2021 Bersemuka

Effective Communication In English

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 16 – 18 Februari 2021 Bersemuka
2 06 – 08 April 2021 Bersemuka
3 15 – 17 Jun 2021 Bersemuka
4 17 – 19 Ogos 2021 Bersemuka
5 05 – 07 Oktober 2021 Bersemuka

Pembangunan Profesionalisme Berkarismatik

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 15 – 17 Jun 2021 Bersemuka
2 14 – 16 Julai 2021 Bersemuka
3 17 – 19 Ogos 2021 Bersemuka
4 21 – 23 September 2021 Bersemuka
5 12 – 14 Oktober 2021 Bersemuka

Pengukuhan Semangat Berpasukan

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 23 – 25 Mac 2021 Bersemuka
2 01 – 03 Jun 2021 Bersemuka
3 27 – 29 Julai 2021 Bersemuka
4 03 – 05 Ogos 2021 Bersemuka
5 09 – 11 November 2021 Bersemuka
Zon Utara
BIL NAMA KURSUS TARIKH NEGERI
1 Pengurusan Perakaunan Terimaan Hasil Sektor Awam 23 – 25 Februari 2021 Pulau Pinang
2 Perakaunan Akaun Amanah, Deposit & Panjar 15 – 18 Mac 2021 Perlis
3 Kod Perakaunan iGFMAS 09 – 10 Mac 2021 Pulau Pinang
4 Pengurusan Emolumen Sektor Awam 16 – 18 Februari 2021 Perlis
5 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam 22 – 24 Februari 2021 Kedah
6 Pengurusan Aset Alih dan Stor Kerajaan 22 – 25 Februari2021 Perak
7 Prinsip dan Pengurusan Perolehan Kerajaan 23 – 25 Mac 2021 Perak
8 iGFMAS : Modul AR (Accounts Receivable) 08 – 09 Jun 2021

12 – 13 Oktober 2021

Perlis

Perak

9 iGFMAS : Modul AP (Accounts Payable) 23 – 25 Mac 2021

03 – 05 Ogos 2021

Pulau Pinang

Perak

10 iGFMAS : Modul AA (Asset Accounting) 06 – 08 April 2021

15 – 17 Jun 2021

Pulau Pinang

Perak

11 iGFMAS : Modul HCM (Human Capital Management) 05 – 07 Mac 2021

06 – 08 April 2021

Kedah

Perlis

12 MPSAS : Perakaunan Aset 03 – 05 Mei 2021 Kedah
13 MPSAS : Perakaunan Hasil 06 – 08 Julai 2021 Perlis
14 MPSAS : Perakaunan Belanja 15 – 17 Jun 2021 Pulau Pinang
15 Microsoft Excel : Analisis Data 28 – 30 Jun 2021 Kedah
16 Powerful Presentation By Microsoft Powerpoint 03 – 05 Ogos 2021 Kedah
Zon Selatan
BIL NAMA KURSUS TARIKH NEGERI
1 Pengurusan Perakaunan Terimaan Hasil Sektor Awam 06 – 08 September 2021 Johor
2 Perakaunan Akaun Amanah, Deposit & Panjar 11 – 14 Oktober 2021 Melaka
3 Kod Perakaunan iGFMAS 11 – 12 Ogos 2021 Johor
4 Pengurusan Emolumen Sektor Awam 23 – 25 Februari 2021 Negeri Sembilan
5 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam 29 Jun – 01 Julai 2021 Negeri Sembilan
6 Pengurusan Aset Alih dan Stor Kerajaan 26 – 29 Julai 2021 Negeri Sembilan
7 Prinsip dan Pengurusan Perolehan Kerajaan 21 – 23 September 2021 Melaka
8 iGFMAS : Modul AR (Accounts Receivable) 07 – 08 April 2021

23 – 24 Ogos 2021

Melaka

Johor

9 iGFMAS : Modul AP (Accounts Payable) 15 – 17 Jun 2021

28 – 30 September 2021

Melaka

Negeri Sembilan

10 iGFMAS : Modul AA (Asset Accounting) 05 – 07 April 2021

24 – 26 Ogos 2021

Johor

Negeri Sembilan

11 iGFMAS : Modul HCM (Human Capital Management) 14 – 16 Jun 2021

13 – 15 Julai 2021

Johor

Melaka

12 MPSAS : Perakaunan Aset 22 – 24 Mac 2021 Negeri Sembilan
13 MPSAS : Perakaunan Hasil 05 – 07 Julai 2021 Johor
14 MPSAS : Perakaunan Belanja 17 – 19 Ogos 2021 Melaka
15 Microsoft Excel : Analisis Data 31 Mei – 02 Jun 2021 Negeri Sembilan
16 Powerful Presentation By Microsoft Powerpoint 26 – 28 Julai 2021 Johor
Zon Timur
BIL NAMA KURSUS TARIKH NEGERI
1 Pengurusan Perakaunan Terimaan Hasil Sektor Awam 22 – 24 Februari 2021 Terengganu
2 Perakaunan Akaun Amanah, Deposit & Panjar 30 April – 03 Mei 2021 Kelantan
3 Kod Perakaunan iGFMAS 05 – 06 April 2021 Terengganu
4 Pengurusan Emolumen Sektor Awam 14 – 16 Jun 2021 Kelantan
5 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam 03 – 05 Ogos 2021 Pahang
6 Pengurusan Aset Alih dan Stor Kerajaan 08 – 11 Mac 2021 Pahang
7 Prinsip dan Pengurusan Perolehan Kerajaan 08 – 10 Jun 2021 Terengganu
8 iGFMAS : Modul AR (Accounts Receivable) 07 – 08 April 2021

21 – 22 Jun 2021

Pahang

Kelantan

9 iGFMAS : Modul AP (Accounts Payable) 29 – 31 Mac 2021

06 – 08 Julai 2021

Kelantan

Terengganu

10 iGFMAS : Modul AA (Asset Accounting) 15 – 17 Jun 2021

23 – 25 Ogos 2021

Pahang

Kelantan

11 iGFMAS : Modul HCM (Human Capital Management) 13 – 15 Julai 2021

06 – 08 September 2021

Pahang

Terengganu

12 MPSAS : Perakaunan Aset 15 – 17 Ogos 2021 Terengganu
13 MPSAS : Perakaunan Hasil 21 – 23 September 2021 Pahang
14 MPSAS : Perakaunan Belanja 05 – 07 Julai 2021 Kelantan
15 Microsoft Excel : Analisis Data 02 – 04 Ogos 2021 Kelantan
16 Powerful Presentation By Microsoft Powerpoint 16 – 18 Februari 2021 Pahang
Zon Sarawak
BIL NAMA KURSUS TARIKH NEGERI
1 Pengurusan Perakaunan Terimaan Hasil Sektor Awam 27 – 29 September 2021 Kuching
2 Perakaunan Akaun Amanah, Deposit & Panjar 22 – 25 Mac 2021 Sibu
3 Kod Perakaunan iGFMAS 05 – 06 April 2021 Miri
4 Pengurusan Emolumen Sektor Awam 21 – 23 Jun 2021 Limbang
5 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam 23 – 25 Mac 2021 Sri Aman
6 Pengurusan Aset Alih dan Stor Kerajaan 05 – 08 Julai 2021 Kapit
7 Prinsip dan Pengurusan Perolehan Kerajaan 12 – 14 Julai 2021 Bintulu
8 iGFMAS : Modul AR (Accounts Receivable) 16 – 17 Mac 2021

03 – 04 Ogos 2021

Sarikei

Sri Aman

9 iGFMAS : Modul AP (Accounts Payable) 16 – 18 Mac 2021

16 – 18 Ogos 2021

Kapit

Kuching

10 iGFMAS : Modul AA (Asset Accounting) 16 – 18 Mac 2021

06 – 08 September 2021

Kuching

Sibu

11 iGFMAS : Modul HCM (Human Capital Management) 22 – 24 Jun 2021

20 – 22 September 2021

Sri Aman

Miri

12 MPSAS : Perakaunan Aset 13 – 15 Julai 2021 Sarikei
13 MPSAS : Perakaunan Hasil 11 – 13 Oktober 2021 Limbang
14 MPSAS : Perakaunan Belanja 25 – 27 Oktober 2021 Bintulu
15 Microsoft Excel : Analisis Data 22 – 24 Mac 2021 Miri
16 Powerful Presentation By Microsoft Powerpoint 21 – 23 Jun 2021 Sibu
Zon Sabah
BIL NAMA KURSUS TARIKH NEGERI
1 Pengurusan Perakaunan Terimaan Hasil Sektor Awam 15 – 17 Februari 2021 Kota Kinabalu
2 Perakaunan Akaun Amanah, Deposit & Panjar 16 – 19 Mac 2021 Tawau
3 Kod Perakaunan iGFMAS 22 – 23 Mac 2021 Labuan
4 Pengurusan Emolumen Sektor Awam 07 – 09 April 2021 Sandakan
5 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam 07 – 09 April 2021 Labuan
6 Pengurusan Aset Alih dan Stor Kerajaan 02 – 05 Mac 2021 Sandakan
7 Prinsip dan Pengurusan Perolehan Kerajaan 07 – 09 April 2021 Tawau
8 iGFMAS : Modul AR (Accounts Receivable) 15 – 16 Mac 2021

21 – 22 September 2021

Keningau

Kota Kinabalu

9 iGFMAS : Modul AP (Accounts Payable) 14 – 16 Jun 2021

14 – 16 Jun 2021

Keningau

Labuan

10 iGFMAS : Modul AA (Asset Accounting) 15 – 17 Februari 2021

22 – 24 Jun 2021

Keningau

Tawau

11 iGFMAS : Modul HCM (Human Capital Management) 23 – 25 Jun 2021

26 – 28 Julai 2021

Sandakan

Kota Kinabalu

12 MPSAS : Perakaunan Aset 16 – 18 Ogos 2021 Kota Kinabalu
13 MPSAS : Perakaunan Hasil 17 – 19 Ogos 2021 Tawau
14 MPSAS : Perakaunan Belanja 13 – 15 September 2021 Labuan
15 Microsoft Excel : Analisis Data 05 – 07 April 2021 Keningau
16 Powerful Presentation By Microsoft Powerpoint 05 – 07 Julai 2021 Sandakan

** Nota : Semua kursus dan tarikh kursus yang tercatat adalah merujuk kepada Takwim 2021.

Institut Perakaunan Negara berhak meminda mana-mana kursus mahupun tarikhnya tanpa memaklumkan terlebih dahulu kepada bakal peserta kursus. Untuk maklumat lanjut mengenai kursus di atas sila klik di sini.

GALERI PESERTA KURSUS

Makluman

Pautan untuk muat turun gambar kursus tidak dapat di sediakan oleh sebab beberapa faktor. Sekiranya tuan / puan berhasrat untuk mendapatkan gambar-gambar kursus yang telah dihadiri, adalah di mohon untuk emelkan kepada webmaster IPN di webmasteripn@anm.gov.my

Sila kemukakan maklumat terperinci seperti berikut :-

  • Nama kursus
  • Tarikh kursus

Pautan gambar kursus akan diberikan melalui alamat emel yang diterima oleh webmaster IPN.

Segala kesulitan amatlah dikesali.

Terima kasih.