KATEGORI KURSUS

PERAKAUNAN FORENSIK (PERTENGAHAN)

PENGENALAN KEPADA MPSAS PBT & BADAN BERKANUN

ACCOUNTING FOR NON-ACCOUNTING MANAGERS

PERAKAUNAN PENGURUSAN : ANALISA PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

PERAKAUNAN PENGURUSAN : PENGKOSAN

SISTEM BELANJAWAN NEGARA (ASAS)

PENGURUSAN PEROLEHAN KERJA

PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING

SISTEM PENGURUSAN ASET TAK ALIH KERAJAAN (MySPATA)

COMPREHENSIVE MICROSOFT EXCEL

COMPREHENSIVE MICROSOFT PUBLISHER & MICROSOFT POWERPOINT

MICROSOFT EXCEL FOR DATA ANALYSIS

MICROSOFT POWERPOINT FOR EXCELLENT PRESENTATION

AKAUNTAN WA41 : KOD PERAKAUNAN iGFMAS

AKAUNTAN WA41 : MPSAS : PERAKAUNAN ASET

AKAUNTAN WA41 : MPSAS : PERAKAUNAN HASIL

AKAUNTAN WA41 : MPSAS : PERAKAUNAN BELANJA

AKAUNTAN WA41 : MPSAS : PERSEMBAHAN PENYATA KEWANGAN

AKAUNTAN WA44 : PERAKAUNAN PENGURUSAN : ANALISA PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

AKAUNTAN WA44 : PERAKAUNAN FORENSIK (PERTENGAHAN)

AKAUNTAN WA48 : PERAKAUNAN PENGURUSAN : PENGKOSAN

AKAUNTAN WA52 : KURSUS PENGURUSAN DANA & PELABURAN

PENGURUSAN KEWANGAN PERIBADI

PENGURUSAN BAJET : PERSPEKTIF AKRUAN

PENGURUSAN KEWANGAN PERSATUAN DAN KELAB

KE ARAH SIFAR KETIDAKPATUHAN DALAM PENGURUSAN KEWANGAN

SISTEM AUDIT COMMAND LANGUAGE (ACL)

MUAT TURUN NOTA KURSUS

18 - 20 Februari 2020 - iGFMAS : Perakaunan Pembayaran

18 - 20 Februari 2020 - Asas Pengurusan Perolehan Kerajaan

17 - 20 Februari 2020 - Pengurusan Aset Alih Dan Stor Kerajaan

17 - 20 Februari 2020 - Akaun Amanah, Deposit & Panjar

12 - 14 Februari 2020 - iGFMAS : Pengurusan Gaji

11 - 13 Februari 2020 - Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (eSPKWS)

11 - 13 Februari 2020 - Pengurusan Gaji Penjawat Awam

11 - 13 Februari 2020 - MPSAS : Persembahan Penyata Kewangan

11 - 13 Februari 2020 - ePerolehan - Sebut Harga, Tender & eBidding

GALERI PESERTA KURSUS