• Kursus Sistem Pengurusan Stor (SPS)

    JANUARI 2019

  • Kursus Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan

    JANUARI 2019

  • Kursus iGFMAS - Pengurusan Gaji (Emolumen)

    JANUARI 2019

KATEGORI KURSUS

ACCOUNTING FOR NON-ACCOUNTING MANAGER

PENGURUSAN PEROLEHAN KERJA

PEROLEHAN KHIDMAT PERUNDING

ASAS PENGURUSAN KEWANGAN PBT

MYSPATA : SISTEM PENGURUSANASET TAK ALIH KERAJAAN

COMPREHENSIVE MICROSOFT EXCEL

COMPREHENSIVE MICROSOFT PUBLISHER & MICROSOFT POWER POINT

MICROSOFT EXCEL FOR DATAANALYSIS

POWERPOINT FOR EFFECTIVEPRESENTATION

PERAKAUNAN PENGURUSAN :ANALISA PENYATA KEWANGAN

PERAKAUNAN PENGURUSAN :ANALISA KOS

MUAT TURUN NOTA KURSUS

24 - 26 September 2019 - Sistem Pengurusan Aset (SPA)

24 - 25 September 2019 - iGFMAS : Pengurusan Perolehan

23 - 26 September 2019 - Perakaunan Akaun Amanah, Deposit & Panjar

23 - 26 September 2019 - Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan

17 - 19 September 2019 - Perolehan Secara Sebutharga & Tender (Bekalan & Perkhidmatan)

17 - 19 September 2019 - Gaji, Elaun & Kemudahan Penjawat Awam

17 - 19 September 2019 - ePerolehan - Sebutharga / Tender / eBidding

17 - 19 September 2019 - Accounting For Non Accounting Managers

17 - 18 September 2019 - Sistem Pengurusan Stor (SPS)

17 - 18 September 2019 - Asas Pengurusan Kewangan

10 - 12 September 2019 - Perakaunan Terimaan / Hasil Kerajaan

10 - 12 September 2019 - iGFMAS : Perakaunan Pembayaran

10 - 12 September 2019 - ePerolehan - Pembelian Terus / Pengurusan Kontrak

10 - 11 September 2019 - Asas Pengurusan Kewangan

03 - 05 September 2019 - Perakaunan Akruan (Asas)

03 - 05 September 2019 - Gaji, Elaun & Kemudahan Penjawat Awam

GALERI PESERTA KURSUS