• Kursus Sistem Pengurusan Stor (SPS)

    JANUARI 2019

  • Kursus Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan

    JANUARI 2019

  • Kursus iGFMAS - Pengurusan Gaji (Emolumen)

    JANUARI 2019

KATEGORI KURSUS

ACCOUNTING FOR NON-ACCOUNTING MANAGER

PENGURUSAN PEROLEHAN KERJA

PEROLEHAN KHIDMAT PERUNDING

ASAS PENGURUSAN KEWANGAN PBT

MYSPATA : SISTEM PENGURUSANASET TAK ALIH KERAJAAN

COMPREHENSIVE MICROSOFT EXCEL

COMPREHENSIVE MICROSOFT PUBLISHER & MICROSOFT POWER POINT

MICROSOFT EXCEL FOR DATAANALYSIS

POWERPOINT FOR EFFECTIVEPRESENTATION

PERAKAUNAN PENGURUSAN :ANALISA PENYATA KEWANGAN

PERAKAUNAN PENGURUSAN :ANALISA KOS

MUAT TURUN NOTA KURSUS

31 Jul - 02 Ogos 2019 - MPSAS : Perakaunan Belanja

31 Jul - 01 Ogos 2019 - Sistem Pengurusan Stor (SPS)

23 - 25 Julai 2019 - Perolehan Secara Sebutharga & Tender (Bekalan & Perkhidmatan)

22 - 25 Julai 2019 - Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan

22 - 25 Julai 2019 - Akaun Amanah, Deposit & Panjar

16 - 18 Julai 2019 - iGFMAS : Perakaunan Pembayaran

16 - 17 Julai 2019 - iGFMAS : Pengurusan Perolehan

16 - 18 Julai 2019 - Gaji, Elaun & Kemudahan Penjawat Awam

16 - 17 Julai 2019 - Asas Pengurusan Kewangan

15 - 16 Julai 2019 - iGFMAS Untuk Pengurus PTJ

GALERI PESERTA KURSUS