KATEGORI KURSUS

PERAKAUNAN FORENSIK (PERTENGAHAN)

PENGENALAN KEPADA MPSAS PBT & BADAN BERKANUN

ACCOUNTING FOR NON-ACCOUNTING MANAGERS

PERAKAUNAN PENGURUSAN : ANALISA PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

PERAKAUNAN PENGURUSAN : PENGKOSAN

SISTEM BELANJAWAN NEGARA (ASAS)

PENGURUSAN PEROLEHAN KERJA

PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING

SISTEM PENGURUSAN ASET TAK ALIH KERAJAAN (MySPATA)

COMPREHENSIVE MICROSOFT EXCEL

COMPREHENSIVE MICROSOFT PUBLISHER & MICROSOFT POWERPOINT

MICROSOFT EXCEL FOR DATA ANALYSIS

MICROSOFT POWERPOINT FOR EXCELLENT PRESENTATION

AKAUNTAN WA41 : KOD PERAKAUNAN iGFMAS

AKAUNTAN WA41 : MPSAS : PERAKAUNAN ASET

AKAUNTAN WA41 : MPSAS : PERAKAUNAN HASIL

AKAUNTAN WA41 : MPSAS : PERAKAUNAN BELANJA

AKAUNTAN WA41 : MPSAS : PERSEMBAHAN PENYATA KEWANGAN

AKAUNTAN WA44 : PERAKAUNAN PENGURUSAN : ANALISA PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

AKAUNTAN WA44 : PERAKAUNAN FORENSIK (PERTENGAHAN)

AKAUNTAN WA48 : PERAKAUNAN PENGURUSAN : PENGKOSAN

AKAUNTAN WA52 : KURSUS PENGURUSAN DANA & PELABURAN

PENGURUSAN KEWANGAN PERIBADI

PENGURUSAN BAJET : PERSPEKTIF AKRUAN

PENGURUSAN KEWANGAN PERSATUAN DAN KELAB

KE ARAH SIFAR KETIDAKPATUHAN DALAM PENGURUSAN KEWANGAN

SISTEM AUDIT COMMAND LANGUAGE (ACL)

MUAT TURUN NOTA KURSUS

17 - 19 Mac 2020 - iGFMAS : Pengurusan Gaji

17 - 18 Mac 2020 - Asas Pengurusan Kewangan

16 - 19 Mac 2020 - Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan

10 - 12 Mac 2020 - Pengurusan Gaji Penjawat Awam

10 - 12 Mac 2020 - iGFMAS : Perakaunan Pembayaran

10 - 11 Mac 2020 - Sistem Pengurusan Stor (SPS)

06 Mac - 13 April 2020 - Pra Penempatan Akauntan Gred WA41 Bil. 1 Tahun 2020

GALERI PESERTA KURSUS