KATEGORI KURSUS

PERAKAUNAN FORENSIK (PERTENGAHAN)

PENGENALAN KEPADA MPSAS PBT & BADAN BERKANUN

ACCOUNTING FOR NON-ACCOUNTING MANAGERS

PERAKAUNAN PENGURUSAN : ANALISA PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

PERAKAUNAN PENGURUSAN : PENGKOSAN

SISTEM BELANJAWAN NEGARA (ASAS)

PENGURUSAN PEROLEHAN KERJA

PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING

SISTEM PENGURUSAN ASET TAK ALIH KERAJAAN (MySPATA)

COMPREHENSIVE MICROSOFT EXCEL

COMPREHENSIVE MICROSOFT PUBLISHER & MICROSOFT POWERPOINT

MICROSOFT EXCEL FOR DATA ANALYSIS

MICROSOFT POWERPOINT FOR EXCELLENT PRESENTATION

AKAUNTAN WA41 : KOD PERAKAUNAN iGFMAS

AKAUNTAN WA41 : MPSAS : PERAKAUNAN ASET

AKAUNTAN WA41 : MPSAS : PERAKAUNAN HASIL

AKAUNTAN WA41 : MPSAS : PERAKAUNAN BELANJA

AKAUNTAN WA41 : MPSAS : PERSEMBAHAN PENYATA KEWANGAN

AKAUNTAN WA44 : PERAKAUNAN PENGURUSAN : ANALISA PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

AKAUNTAN WA44 : PERAKAUNAN FORENSIK (PERTENGAHAN)

AKAUNTAN WA48 : PERAKAUNAN PENGURUSAN : PENGKOSAN

AKAUNTAN WA52 : KURSUS PENGURUSAN DANA & PELABURAN

PENGURUSAN KEWANGAN PERIBADI

PENGURUSAN BAJET : PERSPEKTIF AKRUAN

PENGURUSAN KEWANGAN PERSATUAN DAN KELAB

KE ARAH SIFAR KETIDAKPATUHAN DALAM PENGURUSAN KEWANGAN

SISTEM AUDIT COMMAND LANGUAGE (ACL)

MUAT TURUN NOTA KURSUS

22 - 24 September 2020 - Perolehan Secara Sebutharga & Tender (Bekalan & Perkhidmatan)

22 - 24 September 2020 - Pengurusan Gaji Penjawat Awam

22 - 24 September 2020 - ePerolehan - Pembelian Terus & Pengurusan Kontrak

22 - 24 September 2020 - Comprehensive Microsoft Pulisher & Microsoft Powerpoint

21 - 24 September 2020 - Perakaunan Akaun Amanah, Deposit & Panjar

21 - 24 September 2020 - Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan

14 - 15 September 2020 - iGFMAS Untuk Pengurus PTJ

07 - 09 September 2020 - Sistem Pengurusan Aset Tak Alih Kerajaan (MySPATA)

07 - 09 September 2020 - Pengurusan Gaji Penjawat Awam

07 - 08 September 2020 - Sistem Pengurusan Stor (SPS)

07 - 08 September 2020 - iGFMAS Perakaunan Terimaan

07 - 08 September 2020 - iGFMAS Pengurusan Perolehan

GALERI PESERTA KURSUS