KATEGORI KURSUS

KURSUS PERAKAUNAN


Pengurusan Perakaunan Sektor Awam

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 08 – 10 Februari 2022 Atas talian

Pengurusan Perakaunan Terimaan Hasil Sektor Awam

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 01 – 03 Mac 2022 Atas talian
2 28 – 30 Jun 2022 Atas talian
3 02 – 04 Ogos 2022 Atas talian
4 13 – 15 September 2022 Atas talian

Pengurusan Perakaunan Perbelanjaan Sektor Awam

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 15 – 17 Februari 2022 Atas talian
2 14 – 16 Jun 2022 Atas talian
3 16 – 18 Ogos 2022 Atas talian
4 04 – 06 Oktober 2022 Atas talian

Perakaunan Akaun Amanah, Deposit & Panjar

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 14 – 17 Mac 2022 Atas talian
2 27 – 30 Jun 2022 Bersemuka
3 22 – 25 Ogos 2022 Bersemuka

Prinsip dan Dasar Perakaunan Akruan

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 29 – 31 Mac 2022 Atas talian
2 26 – 28 Julai 2022 Atas talian
3 27 – 29 September 2022 Atas talian

Pengenalan Kepada Perakaunan Forensik

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 22 – 24 Mac 2022 Atas talian
2 19 – 21 Julai 2022 Atas talian

Perakaunan Forensik (Pertengahan)

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 09 – 11 Ogos 2022 Bersemuka
2 13 – 15 September 2022 Bersemuka

Pengenalan kepada MPSAS

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 01 – 03 Mac 2022 Atas talian
2 20 – 22 September 2022 Atas talian
3 01 – 03 November 2022 Atas talian

Pengenalan MPSAS : Perspektif PBT

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 23 – 25 Ogos 2022 Atas talian

MPSAS : Persembahan Penyata Kewangan

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 08 – 10 Mac 2022 Atas talian
2 28 – 30 Jun 2022 Bersemuka
3 19 – 21 Julai 2022 Bersemuka
4 27 – 29 September 2022 Bersemuka
5 01 – 03 November 2022 Bersemuka

MPSAS : Perakaunan Aset

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 29 – 31 Mac 2022 Atas talian
2 26 – 28 Julai 2022 Atas talian
3 06 – 08 September 2022 Bersemuka
4 04 – 06 Oktober 2022 Bersemuka
5 08 – 10 November 2022 Bersemuka

MPSAS : Perakaunan Hasil

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 15 – 17 Februari 2022 Atas talian
2 22 – 24 Mac 2022 Atas talian
3 02 – 04 Ogos 2022 Bersemuka
4 04 – 06 Oktober 2022 Bersemuka
5 08 – 10 November 2022 Bersemuka

MPSAS : Perakaunan Belanja

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 08 – 10 Februari 2022 Atas talian
2 29 – 31 Mac 2022 Atas talian
3 07 – 09 Jun 2022 Bersemuka
4 02 – 04 Ogos 2022 Bersemuka
5 11 – 13 Oktober 2022 Bersemuka

MPSAS 17 : Hartanah, Logi dan Peralatan

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 14 – 16 Jun 2022 Bersemuka

MPSAS 31 : Aset Tak Ketara

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 24 – 26 Mei 2022 Bersemuka

MPSAS : Persembahan Penyata Kewangan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan Badan Berkanun

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 19 – 21 Julai 2022 Bersemuka

Prinsip Perakaunan Islam

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 08 – 10 Mac 2022 Atas talian

Perakaunan Pengurusan : Analisis Prestasi Kewangan Kementerian

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 26 – 28 Julai 2022 Bersemuka

Perakaunan Pengurusan : Pengekosan

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 23 – 25 Ogos 2022 Bersemuka

Panduan Kawalan Terimaan (PKT)

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 08 – 10 Mac 2022 Atas talian
2 23 – 25 Ogos 2022 Bersemuka

Accounting for Non-Accounting Managers

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 21 – 23 Jun 2022 Bersemuka
2 20 – 22 September 2022 Bersemuka

BAHARU


Pengenalan MPSAS : Perspektif Badan Berkanun

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 09 – 11 Ogos 2022 Bersemuka

MPSAS 13 : Pajakan

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 18 – 20 Oktober 2022 Bersemuka
2 15 – 17 November 2022 Bersemuka

MPSAS 21 dan 26 : Penjelasan Aset

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 25 – 27 Oktober 2022 Bersemuka
2 22 – 24 November 2022 Bersemuka

MPSAS 28, 29 dan 30 : Instrumen Kewangan

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 11 – 13 Oktober 2022 Bersemuka
2 01 – 03 November 2022 Bersemuka

Penutupan Akaun Akhir Tahun (PAT)

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 27 – 28 September 2022 Bersemuka
2 25 – 26 Oktober 2022 Bersemuka

Perakaunan Forensik (Lanjutan)

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 11 – 13 Oktober 2022 Bersemuka

Risk Based Auditing

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 21 – 23 Jun  2022 Bersemuka
2 23 – 25 Ogos 2022 Bersemuka

KURSUS KEWANGAN


Pengurusan Kewangan Sektor Awam

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 08 – 10 Februari 2022 Atas talian
2 15 – 17 Mac 2022 Atas talian
3 26 – 28 Julai 2022 Atas talian
4 09 – 11 Ogos 2022 Atas talian
5 06 – 08 September 2022 Atas talian
6 18 – 20 Oktober 2022 Atas talian

Pengenalan Pengurusan Kewangan : Perspektif PBT

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 21 – 23 Jun 2022 Atas talian

Sistem Belanjawan Negara

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 10 – 12 Mei 2022 Atas talian
2 07 – 09 Jun 2022 Atas talian
3 13 – 15 September 2022 Bersemuka

Pengurusan Emolumen Sektor Awam

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 25 – 27 Januari 2022 Atas talian
2 15 – 17 Februari 2022 Atas talian
3 01 – 03 Mac 2022 Atas talian
4 10 – 12 Mei 2022 Atas talian
5 07 – 09 Jun 2022 Atas talian
6 26 – 28 Julai 2022 Atas talian
7 09 – 11 Ogos 2022 Atas talian
8 06 – 08 September 2022 Atas talian
9 11 – 13 Oktober 2022 Bersemuka
10 01 – 03 November 2022 Bersemuka

Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 19 – 21 Januari 2022 Atas talian
2 22 – 24 Februari 2022 Atas talian
3 29 – 31 Mac 2022 Atas talian
4 17 – 19 Mei 2022 Atas talian
5 14 – 16 Jun 2022 Atas talian
6 04 – 06 Julai 2022 Atas talian
7 16 – 18 Ogos 2022 Atas talian
8 13 – 15 September 2022 Atas talian
9 18 – 20 Oktober 2022 Bersemuka
10 08 – 10 November 2022 Bersemuka

Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 21 – 24 Februari 2022 Atas talian
2 14 – 17 Mac 2022 Atas talian
3 23 – 26 Mei 2022 Atas talian
4 20 – 23 Jun 2022 Atas talian
5 18 – 21 Julai 2022 Atas talian
6 15 – 18 Ogos 2022 Atas talian
7 12 – 15 September 2022 Atas talian
8 10 – 13 Oktober 2022 Atas talian
9 07 – 10 November 2022 Atas talian

Pengenalan Pengurusan dan Perakaunan Aset

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 10 – 12 Mei 2022 Atas talian
2 20 – 22 September 2022 Bersemuka

Prinsip dan Pengurusan Perolehan Kerajaan

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 08 – 10 Februari 2022 Atas talian
2 17 – 19 Mei 2022 Atas talian
3 04 – 05 Julai 2022 Atas talian
4 18 – 20 Oktober 2022 Atas talian

Pengurusan Perolehan Kerja

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 29 – 31 Mac 2022 Atas talian
2 27 – 29 September 2022 Bersemuka

Perolehan Secara Pembelian Terus & Sebutharga B (Bekalan & Perkhidmatan)

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 15 – 17 Februari 2022 Atas talian
2 15 – 17 Mac 2022 Atas talian
3 28 – 30 Jun 2022 Atas talian
4 16 – 18 Ogos 2022 Atas talian
5 20 – 22 September 2022 Bersemuka
6 25 – 27 Oktober 2022 Bersemuka

Perolehan Secara Sebutharga & Tender (Bekalan & Perkhidmatan)

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 22 – 24 Februari 2022 Atas talian
2 22 – 24 Mac 2022 Atas talian
3 07 – 09 Jun 2022 Atas talian
4 19 – 21 Julai 2022 Atas talian
5 06 – 08 September 2022 Bersemuka
6 04 – 06 Oktober 2022 Bersemuka

Perolehan Khidmat Perunding

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 28 – 30 Mac 2022 Atas talian
2 02 – 04 Ogos 2022 Bersemuka

Pengurusan Kewangan Peribadi

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 02 – 04 Ogos 2022 Bersemuka

BAHARU


Perancangan Pengurusan Kewangan Projek Pembangunan (RMK)

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 25 – 27 Oktober 2022 Bersemuka

Pengurusan Belanjawan (Untuk Pengurus PTJ)

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 14 – 16 Jun 2022 Bersemuka

Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan (Untuk Pengurus PTJ)

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 21 – 23 Jun 2022 Bersemuka

Pengurusan Perolehan Kerajaan (Untuk Pengurus PTJ)

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 15 – 17 November 2022 Bersemuka

Pengurusan Kewangan Persatuan & Kelab

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 09 – 11 Ogos 2021 Bersemuka

KURSUS SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN


ePerolehan : Pembelian Terus & Pengurusan Kontrak

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 22 – 24 Februari 2022 Atas talian
2 29 – 31 Mac 2022 Atas talian
3 07 – 09 Jun 2022 Bersemuka
4 19 – 21 Julai 2022 Atas talian

ePerolehan : Sebutharga, Tender & eBidding

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 08 – 10 Februari 2022 Atas talian
2 08 – 10 Mac 2022 Atas talian
3 05 – 07 Julai 2022 Bersemuka
4 20 – 22 September 2022 Atas talian

Sistem Pengurusan Aset (SPA)

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 22 – 24 Februari 2022 Atas talian
2 01 – 03 Mac 2022 Atas talian
3 28 – 30 Jun 2022 Bersemuka
4 26 – 28 Julai 2022 Atas talian

Sistem Pengurusan Stor (SPS)

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 15 – 17 Februari 2022 Atas talian
2 01 – 03 Mac 2022 Atas talian
3 07 – 09 Jun 2022 Atas talian
4 02 – 04 Ogos 2022 Bersemuka

MySPATA : Sistem Pengurusan Aset Tak Alih Kerajaan

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 15 – 17 Mac 2022 Atas talian
2 06 – 08 September 2022 Bersemuka

Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (eSPKWS)

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 22 – 24 Februari 2022 Atas talian
2 28 – 30 Jun 2022 Atas talian
3 09 – 11 Ogos 2022 Bersemuka

iGFMAS : Modul AR (Account Receivable)

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 08 – 10 Februari 2022 Bersemuka
2 24 – 26 Mei 2022 Bersemuka
3 14 – 16 Jun 2022 Bersemuka
4 26 – 28 Julai 2022 Bersemuka
5 23 – 25 Ogos 2022 Bersemuka
6 11 – 13 Oktober 2022 Bersemuka

iGFMAS : Modul MM (Material Management)

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 15 – 17 Mac 2022 Bersemuka
2 21 – 23 Jun 2022 Bersemuka
3 05 – 07 Julai 2022 Bersemuka
4 02 – 04 Ogos 2022 Bersemuka
5 13 – 15 September 2022 Bersemuka
6 18 – 20 Oktober 2022 Bersemuka

iGFMAS : Modul AP (Accounts Payable)

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 22 – 24 Februari 2022 Bersemuka
2 22 – 24 Mac 2022 Bersemuka
3 14 – 16 Jun 2022 Bersemuka
4 19 – 21 Julai 2022 Bersemuka
5 06 – 08 September 2022 Bersemuka
6 25 – 27 Oktober 2022 Bersemuka

iGFMAS : Modul AA (Asset Accounting)

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 15 – 17 Februari 2022 Bersemuka
2 29 – 31 Mac 2022 Bersemuka
3 24 – 26 Mei 2022 Bersemuka
4 23 – 25 Ogos 2022 Bersemuka
5 27 – 29 September 2022 Bersemuka
6 01 – 03 November 2022 Bersemuka

iGFMAS : Modul HCM (Human Capital Management)

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 08 – 10 Mac 2022 Bersemuka
2 24 – 26 Mei 2022 Bersemuka
3 28 – 30 Jun 2022 Bersemuka
4 19 – 21 Julai 2022 Bersemuka
5 13 – 15 September 2022 Bersemuka
6 08 – 10 November 2022 Bersemuka

iGFMAS : Akauntabiliti Pengurus PTJ

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 22 – 24 Mac 2022 Atas talian
2 05 – 07 Julai 2022 Bersemuka
3 09 – 11 Ogos 2022 Bersemuka
4 27 – 29 September 2022 Bersemuka
5 01 – 03 November 2022 Bersemuka

ACL : Pengenalan Analisis Data iGFMAS

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 25 – 27 Januari 2022 Atas talian
2 07 – 09 Jun 2022 Bersemuka
3 23 – 25 Ogos 2022 Bersemuka

BAHARU


iGFMAS : Modul FM (Fund Management)

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 27 – 29 September 2022 Bersemuka
2 08 – 10 November 2022 Bersemuka

iSPEKS : Modul Perolehan (PROC)

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 18 – 20 Oktober 2022 Bersemuka
2 08 – 10 November 2022 Bersemuka

iSPEKS : Modul Pengurusan Kontrak (CoM)

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 16 – 18 Ogos 2022 Bersemuka
2 06 – 08 September 2022 Bersemuka

iSPEKS : Modul Akaun Terima (AR)

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 25 – 27 Oktober 2022 Bersemuka
2 01 – 03 November 2022 Bersemuka

MyCOST

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 16 – 18 Ogos 2022 Bersemuka
2 13 – 15 September 2022 Bersemuka

Pemantapan Pematuhan Standard Accounting System for Government Agencies (SAGA) di Agensi Kerajaan

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 08 – 10 November 2022 Bersemuka

KURSUS PEMBANGUNAN KERJAYA DAN KEPAKARAN


Pengurusan Perubahan Organisasi

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 08 – 10 Mac 2022 Atas talian

Pengurusan Krisis

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 17 – 19 Mei 2022 Atas talian

Effective Negotiation Skills

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 05 – 07 Julai 2022 Atas talian

Effective Communication in English

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 15 – 17 Februari 2022 Atas talian
2 17 – 19 Mei 2022 Atas talian
3 14 – 16 Jun 2022 Atas talian
4 16 – 18 Ogos 2022 Atas talian

Pembangunan Profesionalisme Berkarismatik

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 25 – 27 Januari 2022 Atas talian
2 15 – 17 Mac 2022 Bersemuka
3 14 – 16 Jun 2022 Atas talian
4 16 – 18 Ogos 2022 Bersemuka
5 11 – 13 Oktober 2022 Atas talian

Microsoft Excel : Dashboard Reporting

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 19 – 21 Januari 2022 Bersemuka
2 20 – 22 September 2022 Bersemuka

Skill in Microsoft Excel

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 17 – 19 Mei 2022 Atas talian
2 09 – 11 Ogos 2022 Bersemuka

Comprehensive Microsoft Publisher and Powerpoint

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 25 – 27 Januari 2022 Bersemuka
2 17 – 19 Mei 2022 Atas talian

Microsoft Excel : Analisis Data

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 08 – 10 Mac 2022 Atas talian
2 06 – 08 September 2022 Bersemuka

Powerful Presentation by Microsoft Powerpoint

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 21 – 23 Jun 2022 Atas talian
2 04 – 06 September 2022 Bersemuka

BAHARU


Pengukuhan Semangat Berpasukan

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 22 – 24 Mac 2022 Bersemuka
2 02 – 04 Ogos 2022 Bersemuka

Pengurusan Risiko

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 01 – 03 November 2022 Bersemuka

Pemikiran Kreatif dan Analitikal

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 20 – 22 September 2022 Bersemuka

Pembangunan Dashboard Analytic

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 11 – 13 Oktober 2022 Atas talian

Microsoft Excel : Power Pivot

BIL

TARIKH KURSUS

MEDIUM PEMBELAJARAN

1 04 – 06 Oktober 2022 Atas talian
Zon Utara
BIL NAMA KURSUS TARIKH NEGERI
1 Pengurusan Perakaunan Terimaan Hasil Sektor Awam 22 – 24 Februari 2022 Pulau Pinang
2 Perakaunan Akaun Amanah, Deposit & Panjar 5 – 8 September 2022 Perak
3 Kod Perakaunan iGFMAS 24 – 25 Mei 2022 Perlis
4 Pengurusan Emolumen Sektor Awam 6 – 8 September 2022 Kedah
5 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam 22 – 24 Mac 2022 Pulau Pinang
6 Pengenalan Pengurusan dan Perakaunan Aset 22 – 24 Mac 2022 Perlis
7 Prinsip dan Pengurusan Perolehan Kerajaan 21 – 23 Jun 2022 Perak
8 iGFMAS : Modul AR (Accounts Receivable) 22 – 24 Mac 2022

14 – 16 Jun 2022

Kedah

Perlis

9 iGFMAS : Modul AP (Accounts Payable) 21 – 23 Jun 2022

23 – 25 Ogos 2022

Pulau Pinang

Kedah

10 iGFMAS : Modul AA (Asset Accounting) 12 – 14 April 2022

24 – 26 Mei 2022

Perak

Pulau Pinang

11 iGFMAS : Modul HCM (Human Capital Management) 26 – 28 Julai 2022

11 – 13 Oktober 2022

Pulau Pinang

Kedah

12 MPSAS : Perakaunan Aset 26 – 28 Julai 2022 Kedah
13 MPSAS : Perakaunan Hasil 22 – 24 Mac 2022 Perak
14 MPSAS : Perakaunan Belanja 16 – 18 Ogos 2022 Perak
15 Microsoft Excel : Analisis Data 26 – 28 Julai 2022 Perlis
16 Powerful Presentation By Microsoft Powerpoint 9 – 11 Ogos 2022 Perlis
Zon Selatan
BIL NAMA KURSUS TARIKH NEGERI
1 Pengurusan Perakaunan Terimaan Hasil Sektor Awam 15 – 17 Mac 2022 Melaka
2 Perakaunan Akaun Amanah, Deposit & Panjar 18 – 21 Julai 2022 Negeri Sembilan
3 Kod Perakaunan iGFMAS 16 – 17 Mac 2022 Negeri Sembilan
4 Pengurusan Emolumen Sektor Awam 22 – 24 Februari 2022 Melaka
5 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam 25 – 27 Januari 2022 Melaka
6 Pengenalan Pengurusan dan Perakaunan Aset 27 – 29 Jun 2022 Melaka
7 Prinsip dan Pengurusan Perolehan Kerajaan 21 – 23 Februari 2022 Johor
8 iGFMAS : Modul AR (Accounts Receivable) 17 – 19 Mei 2022

17 – 19 Mei 2022

Johor

Negeri Sembilan

9 iGFMAS : Modul AP (Accounts Payable) 28 – 30 Mac 2022

14 – 16 Jun 2022

Johor

Negeri Sembilan

10 iGFMAS : Modul AA (Asset Accounting) 7 – 9 Jun 2022

7 – 9 Jun 2022

Melaka

Johor

11 iGFMAS : Modul HCM (Human Capital Management) 24 – 26 Mei 2022

27 – 29 Jun 2022

Negeri Sembilan

Johor

12 MPSAS : Perakaunan Aset 26 – 28 Julai 2022 Melaka
13 MPSAS : Perakaunan Hasil 21 – 23 Jun 2022 Negeri Sembilan
14 MPSAS : Perakaunan Belanja 7 – 9 Mac 2022 Johor
15 Microsoft Excel : Analisis Data 18 – 20 Julai 2022 Johor
16 Powerful Presentation By Microsoft Powerpoint 22 – 24 Mac 2022 Negeri Sembilan
Zon Timur
BIL NAMA KURSUS TARIKH NEGERI
1 Pengurusan Perakaunan Terimaan Hasil Sektor Awam 15 – 18 Ogos 2022 Kelantan
2 Perakaunan Akaun Amanah, Deposit & Panjar 7 – 10 Mac 2022 Terengganu
3 Kod Perakaunan iGFMAS 21 – 22 Februari 2022 Kelantan
4 Pengurusan Emolumen Sektor Awam 29 – 31 Mac 2022 Terengganu
5 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam 14 – 16 Mac 2022 Kelantan
6 Pengenalan Pengurusan dan Perakaunan Aset 23 – 25 Mei 2022 Terengganu
7 Prinsip dan Pengurusan Perolehan Kerajaan 13 – 15 Jun 2022 Kelantan
8 iGFMAS : Modul AR (Accounts Receivable) 23 – 25 Mei 2022

20 – 22 Julai 2022

Kelantan

Pahang

9 iGFMAS : Modul AP (Accounts Payable) 29 – 31 Mac 2022

26 – 28 Jun 2022

Pahang

Terengganu

10 iGFMAS : Modul AA (Asset Accounting) 17 – 19 Mei 2022

19 – 21 Julai 2022

Pahang

Terengganu

11 iGFMAS : Modul HCM (Human Capital Management) 21 – 23 Jun 2022

25 – 27 Julai 2022

Pahang

Kelantan

12 MPSAS : Perakaunan Aset 22 – 24 Februari 2022 Pahang
13 MPSAS : Perakaunan Hasil 5 – 7 September 2022 Kelantan
14 MPSAS : Perakaunan Belanja 28 – 30 Ogos 2022 Terengganu
15 Microsoft Excel : Analisis Data 23 – 25 Ogos 2022 Pahang
16 Powerful Presentation By Microsoft Powerpoint 4 – 6 Oktober 2022 Pahang
Zon Sarawak
BIL NAMA KURSUS TARIKH BAHAGIAN
1 Pengurusan Perakaunan Terimaan Hasil Sektor Awam 7 – 9 Mac 2022 Sibu
2 Perakaunan Akaun Amanah, Deposit & Panjar 1 – 4 Mac 2022 Miri
3 Kod Perakaunan iGFMAS 11 – 12 April 2022 Limbang
4 Pengurusan Emolumen Sektor Awam 7 – 9 Mac 2022 Bintulu
5 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam 17 – 19 Mei 2022 Bintulu
6 Pengenalan Pengurusan dan Perakaunan Aset 7 – 9 Mac 2022 Kuching
7 Prinsip dan Pengurusan Perolehan Kerajaan 15 – 17 Februari 2022 Kuching
8 iGFMAS : Modul AR (Accounts Receivable) 4 – 6 April 2022

27 – 29 Jun 2022

Miri

Sibu

9 iGFMAS : Modul AP (Accounts Payable) 8 – 10 Februari 2022

18 – 20 Mei 2022

Sri Aman

Kapit

10 iGFMAS : Modul AA (Asset Accounting) 8 – 10 Mac 2022

13 – 15 Jun 2022

Sri Aman

Limbang

11 iGFMAS : Modul HCM (Human Capital Management) 21 – 23 Jun 2022

26 – 28 Julai 2022

Sarikei

Sibu

12 MPSAS : Perakaunan Aset 23 – 25 Mac 2022 Kapit
13 MPSAS : Perakaunan Hasil 10 – 12 Mei 2022 Sri Aman
14 MPSAS : Perakaunan Belanja 26 – 28 Julai 2022 Sarikei
15 Microsoft Excel : Analisis Data 22 – 24 Mac 2022 Kuching
16 Powerful Presentation By Microsoft Powerpoint 4 – 6 Julai 2022 Miri
Zon Sabah
BIL NAMA KURSUS TARIKH DAERAH
1 Pengurusan Perakaunan Terimaan Hasil Sektor Awam 21 – 23 Mac 2022 Sandakan
2 Perakaunan Akaun Amanah, Deposit & Panjar 14 – 17 Mac 2022 Keningau
3 Kod Perakaunan iGFMAS 15 – 16 Mac 2022 Tawau
4 Pengurusan Emolumen Sektor Awam 16 – 18 Mac 2022 Labuan
5 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam 17 – 19 Mei 2022 Keningau
6 Pengenalan Pengurusan dan Perakaunan Aset 14 – 16 Mac 2022 Kota Kinabalu
7 Prinsip dan Pengurusan Perolehan Kerajaan 13 – 15 Jun 2022 Keningau
8 iGFMAS : Modul AR (Accounts Receivable) 24 – 26 Mei 2022

13 – 15 Jun 2022

Tawau

Sandakan

9 iGFMAS : Modul AP (Accounts Payable) 17 – 19 Mei 2022

19 – 21 Julai 2022

Kota Kinabalu

Tawau

10 iGFMAS : Modul AA (Asset Accounting) 18 – 20 Julai 2022

20 – 22 Julai 2022

Sandakan

Labuan

11 iGFMAS : Modul HCM (Human Capital Management) 6 – 8 September 2022

7 – 9 September 2022

Tawau

Labuan

12 MPSAS : Perakaunan Aset 23 – 25 Mei 2022 Labuan
13 MPSAS : Perakaunan Hasil 14 – 16 Februari 2022 Sandakan
14 MPSAS : Perakaunan Belanja 19 – 21 Julai 2022 Kota Kinabalu
15 Microsoft Excel : Analisis Data 20 – 22 September 2022 Kota Kinabalu
16 Powerful Presentation By Microsoft Powerpoint 18 – 20 Julai 2022 Keningau

WEBINAR


Webinar Forensic Accounting

SIRI TAJUK TARIKH PAUTAN PERMOHONAN SLAID
1 Forensic Accounting: The Essence and Prospects in Malaysian Public Sector 23 Jun 2022 (Khamis)

2.15 pm – 4.15 pm

Klik untuk maklumat lanjut Klik untuk muat turun
2 The Forensic Accountants’ Skills and Ethics on Fraud Prevention in Malaysian Public Sector 19 Julai 2022 (Selasa)

2.15 pm – 4.15 pm

Klik untuk maklumat lanjut Klik untuk muat turun
3 The Relevant Skills for Accountants in Forensic Accounting towards implementing Accrual Accounting 10 Ogos 2022 (Rabu)

2.15 pm – 4.15 pm

Klik untuk maklumat lanjut Klik untuk muat turun
4 New Frontiers: Training on Forensic Accounting to Public Sector Accountant’ 22 September 2022 (Khamis)

2.15 pm – 4.15 pm

Klik untuk maklumat lanjut Klik untuk muat turun
5 The Impact of Forensic Accounting towards Implementation of Accrual Accounting 28 September 2022 (Rabu)

2.15 pm – 4.15 pm

Klik untuk maklumat lanjut Klik untuk muat turun

Webinar MPSAS

SIRI TAJUK TARIKH PAUTAN PERMOHONAN SLAID
1 MPSAS : Perakaunan Tanah – Cabaran dan Hala Tuju 5 Ogos 2022 (Jumaat)

9.30 am – 12.00 pm

Klik untuk pendaftaran Klik untuk muat turun
2 Perakaunan Pajakan Bangunan – Moving Forward 7 September 2022  (Rabu)

9.30 am – 12.00 pm

Klik untuk muat turun
3 MPSAS : Perakaunan Luar Jangka : Kes-kes Mahkamah 26 Ogos 2022 (Jumaat)

9.30 am – 12.00 pm

Klik untuk pendaftaran Slaid 1

Slaid 2

4 MPSAS – Dealing with error in Financial Statement 27 Oktober 2022 (Khamis)

9.30 am – 12.00 pm

Klik untuk muat turun
5 MPSAS : Dilema Perakaunan Aset (Teori vs Pelaksanaan) 20 Oktober 2022 (Khamis)

9.30 am – 12.00 pm

Klik untuk muat turun
6 MPSAS : Perakaunan ABT : Isu dan Cabaran 1 November 2022 (Selasa)

9.30 am – 12.00 pm

Klik untuk muat turun
7 MPSAS: Variation in Accounting Frameworks: How to Consolidate? 10 November 2022 (Khamis)

9.30 am – 12.00 pm

Klik untuk muat turun
8 (Tajuk akan dimaklum kemudian) 15 November 2022 (Selasa)

9.30 am – 12.00 pm

Klik untuk muat turun

Webinar Umum

** Nota : Semua kursus dan tarikh kursus yang tercatat adalah merujuk kepada Takwim 2022.

Institut Perakaunan Negara berhak meminda mana-mana kursus mahupun tarikhnya tanpa memaklumkan terlebih dahulu kepada bakal peserta kursus. Untuk maklumat lanjut mengenai kursus di atas sila klik di sini.