KATEGORI KURSUS

PERAKAUNAN FORENSIK (PERTENGAHAN)

PENGENALAN KEPADA MPSAS PBT & BADAN BERKANUN

ACCOUNTING FOR NON-ACCOUNTING MANAGERS

PERAKAUNAN PENGURUSAN : ANALISA PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

PERAKAUNAN PENGURUSAN : PENGKOSAN

SISTEM BELANJAWAN NEGARA (ASAS)

PENGURUSAN PEROLEHAN KERJA

PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING

SISTEM PENGURUSAN ASET TAK ALIH KERAJAAN (MySPATA)

COMPREHENSIVE MICROSOFT EXCEL

COMPREHENSIVE MICROSOFT PUBLISHER & MICROSOFT POWERPOINT

MICROSOFT EXCEL FOR DATA ANALYSIS

MICROSOFT POWERPOINT FOR EXCELLENT PRESENTATION

AKAUNTAN WA41 : KOD PERAKAUNAN iGFMAS

AKAUNTAN WA41 : MPSAS : PERAKAUNAN ASET

AKAUNTAN WA41 : MPSAS : PERAKAUNAN HASIL

AKAUNTAN WA41 : MPSAS : PERAKAUNAN BELANJA

AKAUNTAN WA41 : MPSAS : PERSEMBAHAN PENYATA KEWANGAN

AKAUNTAN WA44 : PERAKAUNAN PENGURUSAN : ANALISA PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

AKAUNTAN WA44 : PERAKAUNAN FORENSIK (PERTENGAHAN)

AKAUNTAN WA48 : PERAKAUNAN PENGURUSAN : PENGKOSAN

AKAUNTAN WA52 : KURSUS PENGURUSAN DANA & PELABURAN

PENGURUSAN KEWANGAN PERIBADI

PENGURUSAN BAJET : PERSPEKTIF AKRUAN

PENGURUSAN KEWANGAN PERSATUAN DAN KELAB

KE ARAH SIFAR KETIDAKPATUHAN DALAM PENGURUSAN KEWANGAN

SISTEM AUDIT COMMAND LANGUAGE (ACL)

MUAT TURUN NOTA KURSUS

13 - 15 Oktober 2020 - MPSAS : Persembahan Penyata Kewangan

13 - 15 Oktober 2020 - Microsoft Powerpoint For Effective Presentation

13 - 15 Oktober 2020 - iGFMAS Pengurusan Gaji

12 - 15 Oktober 2020 - Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan

GALERI PESERTA KURSUS

Makluman

Untuk sementara waktu, pautan untuk muat turun gambar kursus tidak dapat di sediakan oleh sebab beberapa faktor yang perlu di semak kembali. Sekiranya tuan / puan berhasrat untuk mendapatkan gambar-gambar kursus yang telah dihadiri, adalah di mohon untuk emelkan kepada webmaster IPN di webmasteripn@anm.gov.my

Sila kemukakan maklumat terperinci seperti berikut :-

  • Nama kursus
  • Tarikh kursus

Pautan gambar kursus akan diberikan melalui alamat emel yang diterima oleh webmaster IPN.

Segala kesulitan amatlah dikesali.

Terima kasih.