.:: Kursus dijalankan di IPN ::.
Minggu ke-18

02 - 04 Mei 2017
Perakaunan Terimaan / Hasil Kerajaan

02 - 04 Mei 2017
Perakaunan Akruan (Asas)

02 - 04 Mei 2017
ePerolehan - Kontrak Kementerian

03 - 04 Mei 2017
Sistem Pembayaran Kerajaan

03 - 04 Mei 2017
Penyesuaian Bank Kerajaan Persekutuan