.:: Kursus dijalankan di IPN ::.
Minggu ke-12

14 - 16 Mac 2017
Perolehan Secara Pembelian Terus dan Sebutharga B

21 - 22 Mac 2017
Kawalan Perbelanjaan

21 - 23 Mac 2017
Perakaunan Akruan (Asas)

21 - 23 Mac 2017
Gaji, Elaun dan Kemudahan Penjawat Awam

21 - 23 Mac 2017
Bajet Berasaskan Outcome (Outcome Based Budgeting - OBB)