Pelawaan Mengikuti Program Keahlian Dalam Badan Profesional Perakaunan Kendalian Jabatan Akauntan Negara Malaysia (Janm) Bagi Sesi Januari-Jun 2020. Terbuka Kepada Pegawai Perkhidmatan Sektor Awam

PROGRAM PROFESIONAL PERAKAUNAN YANG DITAWARKAN SEPERTI BERIKUT:

 1. THE CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS (CIMA) – MIA SENIOR LEADERS
 2. THE ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS (ACCA) – MIA SPECIAL PATHWAY
 3. THE CERTIFIED PRACTISING ACCOUNTANTS AUSTRALIA (CPA AUSTRALIA) – MIA SPECIAL PATHWAY: SENIOR PROFESSIONAL
 4. THE MALAYSIAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (MICPA) – MICPA – CAANZ

Borang permohonan yang telah lengkap diisi, bersekali dengan dokumen-dokumen yang dinyatakan di atas, hendaklah dihantar kepada pihak kami sebelum atau pada 30 September 2019 (Isnin).

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan berhubung program keahlian dalam badan profesional perakaunan ini, bolehlah diajukan kepada pegawai IPNCPD yang berikut:

 1. Pn. Nurul Husna Binti Assanah
  nurulhusna@anm.gov.my
  03-8324 4405
 2. En. Ahmad Areaza bin Abdul Rahman
  areaza.rahman@anm.gov.my
  03-8324 4408
 3. Cik Suhailah binti Sadaka Dullah
  suhailah.dullah@anm.gov.my
  03-8324 4410

Sila klik Surat Pelawaan (Lantikan JANM) / Surat Pelawaan (Lantikan Sektor Awam Selain JANM) untuk muat turun.

Muat Turun Dokumen

Program

Lantikan JANM

Lantikan Sektor Awam

(Selain JANM)

LAMPIRAN A

LAMPIRAN A

LAMPIRAN B

LAMPIRAN B

LAMPIRAN C

LAMPIRAN C

LAMPIRAN D

LAMPIRAN D

LAMPIRAN E (Maklumat Berkaitan Ujian Psikometrik)

BROSUR

BROSUR

Tarikh Tutup Permohonan: 30 September 2019