IPN sebagai Core Center menawarkan Kursus Generik Kewangan dan Perakaunan, Kursus Pengauditan dan Kursus Sistem Maklumat Perakaunan untuk Sektor Awam

 • Iklan Sebut Harga : QT200000000024377 - IPN 04/2020 - Perolehan penyelenggaraan Sistem Integrated Library Management Utility (ILMU) di Perpustakaan Institut Perakaunan Negara, Sabak Bernam, Selangor untuk tempoh tiga (3) tahun. Tarikh tutup : 11 Ogos 2020 jam 12.00 tengah hari.
       
 1. Iklan Sebut Harga : QT200000000024377 - IPN 04/2020 - Perolehan penyelenggaraan Sistem Integrated Library Management Utility (ILMU) di Perpustakaan Institut Perakaunan Negara, Sabak Bernam, Selangor untuk tempoh tiga (3) tahun. Tarikh tutup : 11 Ogos 2020 jam 12.00 tengah hari.
 2. Iklan Sebut Harga : QT200000000005241 - IPN 01/2020- Perolehan membekal pelbagai Toner Pencetak di Institut Perakaunan Negara, Sabak Bernam, Selangor. Tarikh tutup : 12 Mac 2020 jam 12.00 tengah hari. - TUTUP
 3. Iklan Sebutharga : QT190000000073947 - Membekal, Memasang Peralatan Bantuan Mengajar di Institut Perakaunan Negara Tahun 2019 (IPN 09/2019) - TUTUP
 4. Iklan Sebutharga : QT190000000043538 - Perkhidmatan Penyenggaraan Dan Khidmat Sokongan Private Automatic Branch Exchange di Institut Perakaunan Negara, Sabak Bernam, Selangor Bagi Tempoh 2 Tahun (IPN 04/2019) - TUTUP
 5. Iklan Sebutharga : QT190000000049648 - Perkhidmatan Kawalan Serangga Perosak (Pest Control) Di Institut Perakaunan Negara, Sabak Bernam, Selangor Bagi Tempoh 2 Tahun (IPN 05/2019) - TUTUP
 6. Iklan Sebutharga : QT190000000049951 - Kerja-Kerja Mengecat 2 Buah Bas Institut Perakaunan Negara Bagi Tahun 2019 (IPN 06/2019) - TUTUP
 7. Iklan Sebutharga : QT190000000043535 Perkhidmatan Memasang Dan Menyenggara Sanitary Bin Bagi Tempoh 3 Tahun Di Institut Perakaunan Negara, Sabak Bernam, Selangor (IPN 03/2019) - TUTUP
 8. Iklan Sebutharga : QT190000000035162 Perkhidmatan Penyelenggaraan Tayar Bas Bagi Institut Perakaunan Negara, Sabak Bernam, Selangor (IPN 02/2019) - TUTUP
 9. Iklan Sebutharga : QT180000000034036-MEMBEKAL PELBAGAI TONER PENCETAK DI  INSTITUT  PERAKAUNAN NEGARA, SABAK BERNAM, SELANGOR. - TUTUP
 10. PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN LIF (EITA SCHNEIDER) DAN BILIK MOTOR DI BANGUNAN PENTADBIRAN BLOK B, DI INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA, SABAK BERNAM, SELANGOR BAGI TEMPOH 3 TAHUN - TUTUP
 11. MEMBEKAL AIR MINERAL DI INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA, SABAK BERNAM - TUTUP

BERITA TERKINI

PAUTAN WEB AGENSI

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA
GERBANG KERAJAAN MALAYSIA