• +603-3217 2106
  • rizal.hariri@anm.gov.my

SENARAI TRAINERS

Nama MOHD RIZAL BIN AHMAD HARIRI
Jawatan KETUA PROGRAM
Program PROGRAM PEMBANGUNAN TENAGA PENGAJAR
Seksyen AKADEMIK
Jabatan INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

Bidang Kompetensi
1 Perakaunan Terimaan
2 Perakaunan Bayaran
3 Perakaunan Akruan
4 Naziran dan Pengauditan
5 Perolehan
6 Pengurusan Aset dan Stor
7 Perakaunan Pengurusan
Kelayakan Pengurusan Latihan
1 Kumulatif Jam Mengajar

2020 : 34 jam

Latar Belakang Pendidikan
Kelulusan Universiti/Kolej Jurusan Tahun
Ijazah Universiti Teknologi Mara Perakaunan 1998
Ijazah Sarjana Universiti Kebangsaan Malaysia Sains Sosial 2016
Keahlian Badan Profesional
1 Chartered Accountant of Malaysia – C.A. (M)
2 Asean Chartered Professional Accountant (ACPA)
3 Chartered Institute of Public and Finance Accountant (CPFA)
4 Associate Member of Chartered Management Accountant (ACMA)
5 Chartered Global of Management Accountant (CGMA)
Pengalaman Kerjaya
Institut Perakaunan Negara (Ketua Program Pembangunan Tenaga Pengajar) 2020
Pejabat Kewangan Negeri Perak (Ketua Penolong Pegawai Kewangan Negeri -Pelaburan) 2019
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (Ketua Seksyen Pemantauan dan Perundingan) September 2017 – Disember 2018
Kementerian Dalam Negeri (Ketua Unit Naziran) Julai 2014 – September 2017
Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (Ketua Unit Kewangan) April 2011 – Ogos 2012
Bahagian Wang Tak DiTuntut (Ketua Unit Pentadbiran) Ogos 2010 – Mac 2011
Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Perak (Ketua Unit Wang Tak DiTuntut dan Ketua Unit Gaji) Mac 2008 – Julai 2010
Ibu Pejabat Jabatan Akauntan Negara Malaysia (Akauntan, Unit Hutang Awam) Januari 2007 – Februari 2008