Sphider
 
KURSUS GENERIK KEWANGAN
KOD KURSUS KURSUS BIL. HARI
101010 Asas Perakaunan Kerajaan 3 hari
101020 Perakaunan Terimaan / Hasil Kerajaan 3 hari
101030 Sistem Pembayaran Kerajaan 2 hari
103010 Pemahaman Penyata Kewangan Kerajaan 3 hari
104010 Perakaunan Akaun Amanah, Deposit dan Panjar 4 hari
107010 Kawalan Perbelanjaan 2 hari
201011 Sistem Belanjawan Negara (Asas) 2 hari
201020 Gaji, Elaun dan Kemudahan Penjawat Awam 3 hari
201030 Pengurusan Aset Alih dan Stor Kerajaan 4 hari
202010 Pengurusan Perolehan Kerajaan 2 hari
204040 Akauntabiliti Dalam Pengurusan Kewangan 2 hari
 
KURSUS PERAKAUNAN
KOD KURSUS KURSUS BIL. HARI
101050 Pengurusan Akaun Belum Terima (ABT) 2 hari
106010 Perakaunan Forensik (Asas) 2 hari
106020 Perakaunan Forensik (Pertengahan) 2 hari
109040 Perakaunan Akruan (Asas) 3 hari
109050 Perakaunan Akruan (Pertengahan) 2 hari
 
KURSUS KEWANGAN
KOD KURSUS KURSUS BIL. HARI
201012 Bajet Berasaskan Outcome (Outcome Based Budgeting - OBB) 2 hari
201040 Asas Pengurusan Kewangan 2 hari
202020 Pengurusan Perolehan Kerja 3 hari
 
KURSUS PENGAUDITAN
KOD KURSUS KURSUS BIL. HARI
204010 Audit Kewangan 3 hari
204030 Audit Kira-kira Wang Tunai 2 hari
 
KURSUS SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN
KOD KURSUS KURSUS BIL. HARI
203011 ePerolehan - Kontrak Pusat / Pembelian Terus 3 hari
203012 ePerolehan - Sebutharga / Tender / eBidding 3 hari
203013 ePerolehan - Kontrak Kementerian 3 hari
705010 1GFMAS - MM (Material Management - Procurement) 3 hari
705020 1GFMAS - AP (Account Payables) 3 hari
705030 1GFMAS - AR (Account Receivables) 3 hari
705040 1GFMAS - GL, FM & CM (General Ledger, Fund Management & Cash Management) 3 hari
705050 1GFMAS - AA (Asset Accounting) 3 hari
705070 1GFMAS - HCM (Human Capital Management - Payroll) 3 hari
 
* Untuk maklumat lanjut mengenai kursus di atas sila klik disini
 
Laman Rasmi Institut Perakaunan Negara (IPN) Halaman utama | Hakcipta | Penafian | Privasi | Dasar keselamatan | Peta laman
Hakcipta
Hakcipta © Laman Rasmi Institut Perakaunan Negara (IPN) dan kandungannya yang termasuk maklumat, teks, imej, grafik, logo, fail audio, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan IPN kecuali dinyatakan sebaliknya.

Tiada mana-mana bahagian laman ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada IPN.
Penafian
Kerajaan Malaysia dan IPN tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan, kerugian atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman ini.
Privasi
Privasi anda
Halaman ini menerangkan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung. Sekiranya anda membuat transaksi atau menghantar emel yang mengandungi maklumat peribadi, maklumat ini mungkin akan dikongsi bersama dengan agensi awam lain untuk membantu penyediaan perkhidmatan yang lebih berkesan dan efektif. Contohnya seperti di dalam menyelesaikan aduan yang memerlukan maklum balas dari agensi-agensi lain.
Maklumat yang dikumpul
Tiada maklumat peribadi akan dikumpul semasa anda melayari laman ini kecuali maklumat yang dikemukakan oleh anda melalui emel.
Apa yang akan berlalu jika saya membuat pautan kepada portal / laman web yang lain?
Laman ini mempunyai pautan ke portal/laman web lain. Dasar privasi ini hanya terpakai untuk laman web ini sahaja. Perlu diingatkan bahawa portal/laman web yang terdapat dalam pautan mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan pengunjung dinasihatkan supaya meneliti dan memahami dasar privasi bagi setiap portal/laman web yang dilayari.
Pindaan dasar
Sekiranya dasar privasi ini dipinda, pindaan akan dikemaskini di halaman ini. Dengan sering melayari halaman ini, anda akan dikemaskini dengan maklumat yang dikumpul, cara ia digunakan dan dalam keadaan tertentu, bagaimana maklumat dikongsi bersama pihak yang lain.
Dasar keselamatan
Perlindungan data
Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.
Keselamatan storan
Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.
 
 
Laman Rasmi Institut Perakaunan Negara (IPN)
Hakcipta © 2014. Institut Perakaunan Negara.
Paparan juga sesuai menggunakan pelayar web versi terbaru dengan resolusi minimum 1024x768