Sphider
 
KURSUS PERAKAUNAN
KOD KURSUS KURSUS BIL. HARI
101101 Asas Perakaunan Kerajaan 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
28 - 30 Mac 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
01 - 03 Ogos 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
101102 Perakaunan Terimaan / Hasil Kerajaan 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
06 - 08 Februari 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
14 - 16 Mac 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
04 - 06 April 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
02 - 04 Mei 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
11 - 13 Julai 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
08 - 10 Ogos 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
26 - 28 September 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
21 - 23 November 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
101103 Sistem Pembayaran Kerajaan 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
21 - 22 Februari 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
03 - 04 Mei 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
05 - 06 September 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
101104 Perakaunan Akaun Amanah, Deposit & Panjar 4 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
13 - 16 Mac 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
17 - 20 April 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
15 - 18 Mei 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
07 - 10 Ogos 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
11 - 14 September 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
23 - 26 Oktober 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
20 - 23 November 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
101105 Kawalan Perbelanjaan 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
21 - 22 Mac 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
15 - 16 Ogos 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
101106 Perakaunan Akruan (Asas) 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
24 - 26 Januari 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
14 - 16 Februari 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
07 - 09 Mac 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
21 - 23 Mac 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
04 - 06 April 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
18 - 20 April 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
02 - 04 Mei 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
23 - 25 Mei 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
04 - 06 Julai 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
25 - 27 Julai 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
22 - 24 Ogos 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
18 - 20 September 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
03 - 05 Oktober 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
14 - 16 November 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
101107 Perakaunan Akruan (Pertengahan) 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
28 - 29 Mac 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
16 - 17 Mei 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
08 - 09 Ogos 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
10 - 11 Oktober 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
07 - 08 November 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
101202 Perakaunan Forensik (Asas) 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
25 - 26 April 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
03 - 04 Oktober 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
101203 Perakaunan Forensik (Pertengahan) 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
11 - 12 Julai 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
 
KURSUS KEWANGAN
KOD KURSUS KURSUS BIL. HARI
102101 Sistem Belanjawan Negara (Asas) 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
04 - 05 April 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
01 - 02 Ogos 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
102102 Gaji, Elaun dan Kemudahan Penjawat Awam 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
24 - 26 Januari 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
06 - 08 Februari 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
07 - 09 Mac 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
21 - 23 Februari 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
21 - 23 Mac 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
04 - 06 April 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
25 - 27 April 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
16 - 18 Mei 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
04 - 06 Julai 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
18 - 20 Julai 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
08 - 10 Ogos 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
22 - 24 Ogos 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
12 - 14 September 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
26 - 28 September 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
10 - 12 Oktober 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
24 - 26 Oktober 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
07 - 09 November 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
21 - 23 November 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
102103 Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan 4 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
23 - 26 Januari 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
20 - 23 Februari 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
27 - 30 Mac 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
10 - 13 April 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
15 - 18 Mei 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
24 - 27 Julai 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
21 - 24 Ogos 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
11 - 14 September 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
09 - 12 Oktober 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
06 - 09 November 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
102104 Asas Pengurusan Perolehan Kerajaan 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
21 - 23 Februari 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
25 - 27 April 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
23 - 25 Mei 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
25 - 27 Julai 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
05 - 07 September 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
14 - 16 November 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
102105 Akauntabiliti Dalam Pengurusan Kewangan 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
23 - 24 Mei 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
05 - 06 September 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
102106 Asas Pengurusan Kewangan 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
24 - 25 Januari 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
14 - 15 Februari 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
07 - 08 Mac 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
11 - 12 April 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
23 - 24 Mei 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
18 - 19 Julai 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
15 - 16 Ogos 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
19 - 20 September 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
24 - 25 Oktober 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
14 - 15 November 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
102201 Bajet Berasaskan Outcome (Outcome Based Budgeting - OBB) 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
21 - 23 Mac 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
03 - 05 Oktober 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
102202 Pengurusan Perolehan Kerja 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
15 - 17 Ogos 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
 
KURSUS PENGAUDITAN
KOD KURSUS KURSUS BIL. HARI
103101 Audit Kira-Kira Wang Tunai 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
18 - 19 April 2017 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
 
KURSUS SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN
KOD KURSUS KURSUS BIL. HARI
104101 ePerolehan - Kontrak Pusat / Pembelian Terus 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
28 - 30 Mac 2017 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
11 - 13 Julai 2017 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
18 - 20 September 2017 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
104102 ePerolehan - Sebutharga / Tender / eBidding 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
04 - 06 April 2017 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
08 - 10 Ogos 2017 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
10 - 12 Oktober 2017 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
104103 ePerolehan - Kontrak Kementerian 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
06 - 08 Februari 2017 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
02 - 04 Mei 2017 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
14 - 16 November 2017 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
104104 Carta Akaun Akruan (CAA) 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
07 - 08 Februari 2017 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
07 - 08 Mac 2017 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
11 - 12 April 2017 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
25 - 26 Julai 2017 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
10 - 11 Oktober 2017 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
14 - 15 November 2017 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
104105 Sistem Pengurusan Aset (SPA) 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
14 - 16 Februari 2017 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
07 - 09 Mac 2017 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
18 - 20 April 2017 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
18 - 20 Julai 2017 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
22 - 24 Ogos 2017 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
26 - 28 September 2017 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
104106 Sistem Pengurusan Stor (SPS) 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
24 - 25 Januari 2017 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
28 - 29 Mac 2017 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
25 - 26 April 2017 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
08 - 09 Ogos 2017 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
12 - 13 September 2017 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
24 - 25 Oktober 2017 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
 
KURSUS BAHARU TAHUN 2017
KOD KURSUS KURSUS BIL. HARI
104201 Comprehensive Microsoft Excel 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
25 - 27 April 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
104202 Comprehensive Microsoft Publisher & Microsoft Power Point 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
25 - 27 Julai 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
104203 Comprehensive Microsoft Access 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
05 - 07 September 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
104204 Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (eSPKWS) 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
21 - 23 Februari 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
16 - 18 Mei 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
22 - 24 Ogos 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
26 - 28 September 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
104205 Comprehensive Microsoft Project 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
14 - 16 November 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
105101 Perolehan Secara Pembelian Terus dan Sebutharga B 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
14 - 16 Mac 2017 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
04 - 06 Julai 2017 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
18 - 20 September 2017 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
21 - 23 November 2017 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
105102 Perolehan Secara Sebutharga & Tender 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
11 - 13 April 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
01 - 03 Ogos 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
03 - 05 Oktober 2017 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
105103 Perolehan Khidmat Perunding 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
01 - 03 Ogos 2017 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
105104 MPSAS : Persembahan Penyata Kewangan Perakaunan Akruan 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
28 - 30 Mac 2017 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
26 - 28 September 2017 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
105105 MPSAS : Perakaunan Aset 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
18 - 20 April 2017 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
24 - 26 Oktober 2017 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
105106 MPSAS : Perakaunan Hasil 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
25 - 27 April 2017 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
22 - 24 Ogos 2017 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
105107 MPSAS : Perakaunan Belanja 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
14 - 16 Mac 2017 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
15 - 17 Ogos 2017 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
105108 Penyesuaian Bank Kerajaan Persekutuan 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
03 - 04 Mei 2017 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
105109 Penyesuaian Bank Kerajaan Negeri 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
07 - 08 November 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
105110 Asas Pengurusan Kewangan PBT 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
04 - 05 Julai 2017 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
105111 Persembahan Penyata Kewangan PBT 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
12 - 13 September 2017 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
105112 Accounting For Non-Accounting Managers 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
18 - 20 September 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
105113 Pengenalan Kepada MPSAS (PBT / Badan Berkanun) 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
11 - 13 April 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
23 - 25 Mei 2017 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
 
KURSUS GENERIK KEWANGAN DAN PERAKAUNAN DI ZON
KOD KURSUS KURSUS BIL. HARI
106101 Asas Perakaunan Kerajaan 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
14 - 16 Februari 2017 Zon Timur (Pahang) Pn. Noor Fadhilah 09-565 5811
20 - 22 Februari 2017 Zon Utara (Kedah) Pn. Rohimah 04-700 1080
21 - 23 Februari 2017 Zon Sabah (Kota Kinabalu) Pn. Nafsiah 088-324 832
18 - 20 April 2017 Zon Selatan (Negeri Sembilan) Pn. Azlina 06-768 6815
05 - 07 September 2017 Zon Sarawak (Sarikei) Pn. Ling Syau Fen 084-654 032
106102 Perakaunan Terimaan / Hasil Kerajaan 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
14 - 16 Februari 2017 Zon Utara (Pulau Pinang) Pn. Nur Amirah 04-255 5457
13 - 15 Mac 2017 Zon Selatan (Johor) En. Mohd Nor 07-224 9244
27 - 29 Mac 2017 Zon Timur (Terengganu) Pn. Fazlina 09-627 8226
19 - 21 April 2017 Zon Sabah (Tawau) En. Mariam 089-775 620
12 - 14 September 2017 Zon Sarawak (Kuching) Pn. Susie 082-254 144
106103 Sistem Pembayaran Kerajaan 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
14 - 15 Februari 2017 Zon Sabah (WP Labuan) Pn. Norieta 087-414 255
14 - 15 Mac 2017 Zon Utara (Pulau Pinang) Pn. Nur Amirah 04-255 5457
21 - 22 Mac 2017 Zon Sabah (Kota Kinabalu) Pn. Nafsiah 088-324 832
25 - 26 April 2017 Zon Timur (Kelantan) Pn. Rosnani 09-746 0231
22 - 23 Mei 2017 Zon Selatan (Johor) En. Mohd Nor 07-224 9244
15 - 16 Ogos 2017 Zon Sarawak (Sibu) En. Sulaiman 084-332 053
106104 Perakaunan Akaun Amanah, Deposit & Panjar 4 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
13 - 16 Februari 2017 Zon Selatan (Melaka) Pn. Nazlina 06-289 5004
20 - 23 Mac 2017 Zon Timur (Kelantan) Pn. Rosnani 09-746 0231
17 - 20 April 2017 Zon Utara (Perlis) En. Khairul Anuar 04-976 2766
15 - 18 Mei 2017 Zon Sabah (Kota Kinabalu) Pn. Nafsiah 088-324 832
15 - 18 Mei 2017 Zon Sarawak (Sri Aman) Pn. Rodheiza 083-323 107
106105 Kawalan Perbelanjaan 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
07 - 08 Mac 2017 Zon Sabah (Kota Kinabalu) Pn. Nafsiah 088-324 832
08 - 09 Mei 2017 Zon Utara (Pulau Pinang) Pn. Nur Amirah 04-255 5457
15 - 16 Mei 2017 Zon Timur (Kelantan) Pn. Rosnani 09-746 0231
23 - 24 Mei 2017 Zon Selatan (Negeri Sembilan) Pn. Azlina 06-768 6815
26 - 27 September 2017 Zon Sarawak (Sri Aman) Pn. Rodheiza 083-323 107
106106 Perakaunan Akruan (Peringkat Asas) 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
14 - 16 Mac 2017 Zon Selatan (Melaka) Pn. Nazlina 06-289 5004
04 - 06 April 2017 Zon Sabah (Kota Kinabalu) Pn. Nafsiah 088-324 832
17 - 19 April 2017 Zon Timur (Terengganu) Pn. Fazlina 09-627 8226
16 - 18 Mei 2017 Zon Sabah (WP Labuan) Pn. Norieta 087-414 255
23 - 25 Mei 2017 Zon Utara (Perlis) En. Khairul Anuar 04-976 2766
07 - 09 Ogos 2017 Zon Sarawak (Limbang) Pn. Rosnitha 085-212 355
106107 Perakaunan Akruan (Peringkat Pertengahan) 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
11 - 12 April 2017 Zon Selatan (Melaka) Pn. Nazlina 06-289 5004
25 - 26 April 2017 Zon Sabah (Sandakan) En. Sarinah 089-668 330
26 - 27 April 2017 Zon Utara (Perak) Pn. Nizatul Shima 05-254 7304
15 - 16 Mei 2017 Zon Timur (Terengganu) Pn. Fazlina 09-627 8226
22 - 23 Ogos 2017 Zon Sarawak (Miri) Pn. Masitah 085-442 173
106112 Sistem Belanjawan Negara (Asas) 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
24 - 25 Januari 2017 Zon Sabah (Kota Kinabalu) Pn. Nafsiah 088-324 832
28 - 29 Mac 2017 Zon Selatan (Negeri Sembilan) Pn. Azlina 06-768 6815
28 - 29 Mac 2017 Zon Sarawak (Sarikei) Pn. Ling Syau Fen 084-654 032
28 - 29 Mac 2017 Zon Utara (Kedah) Pn. Rohimah 04-700 1080
18 - 19 Julai 2017 Zon Timur (Kelantan) Pn. Rosnani 09-746 0231
106113 Gaji, Elaun dan Kemudahan Penjawat Awam 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
23 - 25 Januari 2017 Zon Selatan (Johor) En. Mohd Nor 07-224 9244
07 - 09 Februari 2017 Zon Sabah (Kota Kinabalu) Pn. Nafsiah 088-324 832
13 - 15 Februari 2017 Zon Timur (Terengganu) Pn. Fazlina 09-627 8226
14 - 16 Mac 2017 Zon Utara (Perlis) En. Khairul Anuar 04-976 2766
25 - 27 April 2017 Zon Sarawak (Kuching) Pn. Susie 082-254 144
106114 Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan 4 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
13 - 16 Mac 2017 Zon Timur (Pahang) Pn. Noor Fadhilah 09-565 5811
03 - 06 April 2017 Zon Utara (Kedah) Pn. Rohimah 04-700 1080
24 - 27 April 2017 Zon Selatan (Johor) En. Mohd Nor 07-224 9244
24 - 27 April 2017 Zon Sabah (Kota Kinabalu) Pn. Nafsiah 088-324 832
24 - 27 Julai 2017 Zon Sarawak (Kuching) Pn. Susie 082-254 144
106115 Asas Pengurusan Perolehan Kerajaan 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
13 - 15 Februari 2017 Zon Utara (Perak) Pn. Nizatul Shima 05-254 7304
20 - 22 Februari 2017 Zon Selatan (Johor) En. Mohd Nor 07-224 9244
20 - 22 Februari 2017 Zon Timur (Kelantan) Pn. Rosnani 09-746 0231
22 - 24 Mac 2017 Zon Sabah (Keningau) En. Lenneylia 087-332 245
22 - 24 Mac 2017 Zon Sabah (Tawau) En. Mariam 089-775 620
22 - 24 Mac 2017 Zon Sabah (Sandakan) En. Sarinah 089-668 330
18 - 20 April 2017 Zon Sarawak (Sibu) En. Sulaiman 084-332 053
106116 Akauntabiliti Dalam Pengurusan Kewangan 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
16 - 17 Februari 2017 Zon Sabah (Keningau) En. Lenneylia 087-332 245
14 - 15 Mac 2017 Zon Sarawak (Bintulu) En. Peter 086-312 741 samb 125
11 - 12 April 2017 Zon Utara (Pulau Pinang) Pn. Nur Amirah 04-255 5457
18 - 19 April 2017 Zon Timur (Pahang) Pn. Noor Fadhilah 09-565 5811
15 - 16 Mei 2017 Zon Selatan (Melaka) Pn. Nazlina 06-289 5004
106117 Asas Pengurusan Kewangan 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
21 - 22 Februari 2017 Zon Selatan (Negeri Sembilan) Pn. Azlina 06-768 6815
21 - 22 Mac 2017 Zon Utara (Perak) Pn. Nizatul Shima 05-254 7304
25 - 26 April 2017 Zon Sabah (Keningau) En. Lenneylia 087-332 245
23 - 24 Mei 2017 Zon Timur (Pahang) Pn. Noor Fadhilah 09-565 5811
18 - 19 Julai 2017 Zon Sarawak (Miri) Pn. Masitah 085-442 173
 
* Semua kursus dan tarikh kursus yang tercatat adalah merujuk kepada Takwim 2017.
Institut Perakaunan Negara berhak meminda mana-mana kursus mahupun tarikhnya tanpa memaklumkan terlebih dahulu kepada bakal peserta kursus. Untuk maklumat lanjut mengenai kursus di atas sila klik disini
 
Laman Rasmi Institut Perakaunan Negara (IPN) Halaman utama | Hakcipta | Penafian | Privasi | Dasar keselamatan | Peta laman
Hakcipta
Hakcipta © Laman Rasmi Institut Perakaunan Negara (IPN) dan kandungannya yang termasuk maklumat, teks, imej, grafik, logo, fail audio, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan IPN kecuali dinyatakan sebaliknya.

Tiada mana-mana bahagian laman ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada IPN.
Penafian
Kerajaan Malaysia dan IPN tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan, kerugian atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman ini.
Privasi
Privasi anda
Halaman ini menerangkan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung. Sekiranya anda membuat transaksi atau menghantar emel yang mengandungi maklumat peribadi, maklumat ini mungkin akan dikongsi bersama dengan agensi awam lain untuk membantu penyediaan perkhidmatan yang lebih berkesan dan efektif. Contohnya seperti di dalam menyelesaikan aduan yang memerlukan maklum balas dari agensi-agensi lain.
Maklumat yang dikumpul
Tiada maklumat peribadi akan dikumpul semasa anda melayari laman ini kecuali maklumat yang dikemukakan oleh anda melalui emel.
Apa yang akan berlalu jika saya membuat pautan kepada portal / laman web yang lain?
Laman ini mempunyai pautan ke portal/laman web lain. Dasar privasi ini hanya terpakai untuk laman web ini sahaja. Perlu diingatkan bahawa portal/laman web yang terdapat dalam pautan mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan pengunjung dinasihatkan supaya meneliti dan memahami dasar privasi bagi setiap portal/laman web yang dilayari.
Pindaan dasar
Sekiranya dasar privasi ini dipinda, pindaan akan dikemaskini di halaman ini. Dengan sering melayari halaman ini, anda akan dikemaskini dengan maklumat yang dikumpul, cara ia digunakan dan dalam keadaan tertentu, bagaimana maklumat dikongsi bersama pihak yang lain.
Dasar keselamatan
Perlindungan data
Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.
Keselamatan storan
Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.
 
 
Laman Rasmi Institut Perakaunan Negara (IPN)
Hakcipta © 2014. Institut Perakaunan Negara.
Paparan juga sesuai menggunakan pelayar web versi terbaru dengan resolusi minimum 1024x768