Sphider
 
KURSUS GENERIK KEWANGAN
KOD KURSUS KURSUS BIL. HARI
101010 Asas Perakaunan Kerajaan 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan
03 - 05 Mac 2015 Program Kewangan
09 - 11 Jun 2015 Program Kewangan
02 - 04 September 2015 Program Kewangan
101020 Perakaunan Terimaan / Hasil Kerajaan 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan
20 - 22 Januari 2015 Program Perakaunan
03 - 05 Mac 2015 Program Perakaunan
07 - 09 April 2015 Program Perakaunan
10 - 12 Mac 2015 Program Perakaunan
12 - 14 Mei 2015 Program Perakaunan
02 - 04 Jun 2015 Program Perakaunan
11 - 13 Ogos 2015 Program Perakaunan
08 - 10 September 2015 Program Perakaunan
20 - 22 Oktober 2015 Program Perakaunan
24 - 26 November 2015 Program Perakaunan
101030 Sistem Pembayaran Kerajaan 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan
10 - 11 Mac 2015 Program Pembangunan Diri
03 - 04 Jun 2015 Program Pembangunan Diri
18 - 19 Ogos 2015 Program Pembangunan Diri
20 - 21 Oktober 2015 Program Pembangunan Diri
103010 Pemahaman Penyata Kewangan Kerajaan 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan
12 - 14 Mei 2015 Program Perakaunan
29 Sept - 01 Okt 2015 Program Perakaunan
104010 Perakaunan Akaun Amanah, Deposit dan Panjar 4 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan
10 - 13 Februari 2015 Program Pembangunan Diri
16 - 19 Mac 2015 Program Pembangunan Diri
07 - 10 April 2015 Program Pembangunan Diri
05 - 08 Mei 2015 Program Pembangunan Diri
08 - 11 Jun 2015 Program Pembangunan Diri
07 - 10 September 2015 Program Pembangunan Diri
05 - 08 Oktober 2015 Program Pembangunan Diri
107010 Kawalan Perbelanjaan 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan
16 - 17 Februari 2015 Program Perakaunan
06 - 07 Mei 2015 Program Perakaunan
16 - 17 November 2015 Program Perakaunan
201011 Sistem Belanjawan Negara (Asas) 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan
16 - 17 Februari 2015 Program Pembangunan Diri
13 - 14 Oktober 2015 Program Pembangunan Diri
201020 Gaji, Elaun dan Kemudahan Penjawat Awam 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan
20 - 22 Januari 2015 Program Kewangan
10 - 11 Februari 2015 Program Kewangan
24 - 26 Februari 2015 Program Kewangan
10 - 12 Mac 2015 Program Kewangan
24 - 26 Mac 2015 Program Kewangan
14 - 16 April 2015 Program Kewangan
05 - 07 Mei 2015 Program Kewangan
19 - 21 Mei 2015 Program Kewangan
02 - 04 Jun 2015 Program Kewangan
04 - 06 Ogos 2015 Program Kewangan
25 - 27 Ogos 2015 Program Kewangan
08 - 10 September 2015 Program Kewangan
29 Sept - 01 Okt 2015 Program Kewangan
20 - 22 Oktober 2015 Program Kewangan
03 - 05 November 2015 Program Kewangan
24 - 26 November 2015 Program Kewangan
201030 Pengurusan Aset Alih dan Stor Kerajaan 4 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan
19 - 22 Januari 2015 Program Kewangan
16 - 19 Mac 2015 Program Kewangan
06 - 09 April 2015 Program Kewangan
11 - 14 Mei 2015 Program Kewangan
08 - 11 Jun 2015 Program Kewangan
17 - 20 Ogos 2015 Program Kewangan
07 - 10 September 2015 Program Kewangan
05 - 08 Oktober 2015 Program Kewangan
16 - 19 November 2015 Program Kewangan
202010 Pengurusan Perolehan Kerajaan 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan
10 - 11 Februari 2015 Program Perakaunan
17 - 18 Mac 2015 Program Perakaunan
19 - 20 Mei 2015 Program Perakaunan
09 - 10 Jun 2015 Program Perakaunan
18 - 19 Ogos 2015 Program Perakaunan
13 - 14 Oktober 2015 Program Perakaunan
204040 Akauntabiliti Dalam Pengurusan Kewangan 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan
01 - 02 April 2015 Program Pembangunan Diri
26 - 27 Mei 2015 Program Pembangunan Diri
18 - 19 Ogos 2015 Program Pembangunan Diri
29 - 30 September 2015 Program Pembangunan Diri
27 - 28 Oktober 2015 Program Pembangunan Diri
 
KURSUS PERAKAUNAN
KOD KURSUS KURSUS BIL. HARI
101050 Pengurusan Akaun Belum Terima (ABT) 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan
10 - 11 Mac 2015 Program Perakaunan
14 - 15 April 2015 Program Perakaunan
106010 Perakaunan Forensik (Asas) 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan
21 - 22 April 2015 Program Perakaunan
02 - 03 September 2015 Program Perakaunan
106020 Perakaunan Forensik (Pertengahan) 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan
03 - 04 November 2015 Program Perakaunan
109040 Perakaunan Akruan (Asas) 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan
27 - 29 Januari 2015 Program Perakaunan
24 - 26 Februari 2015 Program Perakaunan
24 - 26 Mac 2015 Program Perakaunan
31 Mac - 02 April 2015 Program Kewangan
21 - 23 April 2015 Program Perakaunan
19 - 21 Mei 2015 Program Perakaunan
26 - 28 Mei 2015 Program Teknologi Maklumat
25 - 27 Ogos 2015 Program Perakaunan
29 Sept - 01 Okt 2015 Program Perakaunan
06 - 08 Oktober 2015 Program Perakaunan
20 - 22 Oktober 2015 Program Perakaunan
27 - 29 Oktober 2015 Program Perakaunan
03 - 05 November 2015 Program Perakaunan
24 - 26 November 2015 Program Kewangan
109050 Perakaunan Akruan (Pertengahan) 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan
16 - 17 Februari 2015 Program Pembangunan Diri
11 - 12 Ogos 2015 Program Kewangan
25 - 26 Ogos 2015 Program Teknologi Maklumat
16 - 17 November 2015 Program Pembangunan Diri
109060 Carta Akaun Akruan 1GFMAS (CAA) 1 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan
03 Jun 2015 Program Teknologi Maklumat
04 Jun 2015 Program Teknologi Maklumat
10 Ogos 2015 Program Teknologi Maklumat
11 Ogos 2015 Program Teknologi Maklumat
03 November 2015 Program Teknologi Maklumat
 
KURSUS KEWANGAN
KOD KURSUS KURSUS BIL. HARI
201012 Bajet Berasaskan Outcome (Outcome Based Budgeting - OBB) 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan
21 - 22 April 2015 Program Pembangunan Diri
04 - 05 Ogos 2015 Program Pembangunan Diri
201040 Asas Pengurusan Kewangan 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan
24 - 25 Februari 2015 Program Pembangunan Diri
24 - 25 Mac 2015 Program Pembangunan Diri
21 - 22 April 2015 Program Pembangunan Diri
19 - 20 Mei 2015 Program Pembangunan Diri
04 - 05 Ogos 2015 Program Pembangunan Diri
02 - 03 September 2015 Program Pembangunan Diri
13 - 14 Oktober 2015 Program Pembangunan Diri
202020 Pengurusan Perolehan Kerja 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan
07 - 09 April 2015 Program Kewangan
04 - 06 Ogos 2015 Program Kewangan
 
KURSUS PENGAUDITAN
KOD KURSUS KURSUS BIL. HARI
204010 Audit Kewangan 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan
24 - 26 Februari 2015 Program Kewangan
05 - 07 Mei 2015 Program Kewangan
25 - 27 Ogos 2015 Program Kewangan
06 - 08 Oktober 2015 Program Kewangan
204030 Audit Kira-kira Wang Tunai 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan
04 - 05 Mac 2015 Program Kewangan
03 - 04 Jun 2015 Program Kewangan
02 - 03 September 2015 Program Kewangan
 
KURSUS SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN
KOD KURSUS KURSUS BIL. HARI
201031 Sistem Pengurusan Aset (SPA) 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan
21 - 23 April 2015 Program Teknologi Maklumat
28 - 30 Julai 2015 Program Teknologi Maklumat
201032 Sistem Pengurusan Stor (SPS) 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan
19 - 20 Mei 2015 Program Teknologi Maklumat
04 - 05 Ogos 2015 Program Teknologi Maklumat
203011 ePerolehan - Kontrak Pusat / Pembelian Terus 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan
24 - 26 Februari 2015 Program Teknologi Maklumat
05 - 07 Mei 2015 Program Teknologi Maklumat
08 - 10 September 2015 Program Teknologi Maklumat
203012 ePerolehan - Sebutharga / Tender / eBidding 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan
17 - 19 Mac 2015 Program Teknologi Maklumat
09 - 11 Jun 2015 Program Teknologi Maklumat
20 - 22 Oktober 2015 Program Teknologi Maklumat
203013 ePerolehan - Kontrak Kementerian 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan
14 - 16 April 2015 Program Teknologi Maklumat
18 - 20 Ogos 2015 Program Teknologi Maklumat
24 - 26 November 2015 Program Teknologi Maklumat
301011 Comprehensive Microsoft Word 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan
10 - 12 Mac 2015 Program Teknologi Maklumat
02 - 04 September 2015 Program Teknologi Maklumat
301021 Comprehensive Microsoft Excel 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan
24 - 26 Mac 2015 Program Teknologi Maklumat
06 - 08 Oktober 2015 Program Teknologi Maklumat
301031 Comprehensive Microsoft Publisher & Microsoft Powerpoint 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan
07 - 09 April 2015 Program Teknologi Maklumat
27 - 29 Oktober 2015 Program Teknologi Maklumat
 
KURSUS GENERIK KEWANGAN DI ZON
KOD KURSUS KURSUS BIL. HARI
101010 Asas Perakaunan Kerajaan 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan
09 - 11 Februari Zon Selatan (Johor)
10 - 12 Februari 2015 Zon Sabah (Sandakan)
17 - 19 Mac 2015 Zon Sarawak (Sri Aman)
26 - 28 Mei 2015 Zon Utara (Perak)
101020 Perakaunan Terimaan / Hasil Kerajaan 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan
03 - 05 Februari 2015 Zon Timur (Pahang)
10 - 12 Februari 2015 Zon Sabah (Kota Kinabalu)
24 - 26 Mac 2015 Zon Selatan (Negeri Sembilan)
07 - 09 April 2015 Zon Sarawak (Bintulu)
14 - 16 April 2015 Zon Utara (Perlis)
25 - 27 Ogos 2015 Zon Sarawak (Kuching)
101030 Sistem Pembayaran Kerajaan 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan
09 - 10 Mac 2015 Zon Utara (Kedah)
25 - 26 Mac 2015 Zon Utara (Perlis)
21 - 22 April 2015 Zon Selatan (Negeri Sembilan)
22 - 23 April 2015 Zon Sarawak (Miri)
19 - 20 Mei 2015 Zon Sabah (Tawau)
103010 Pemahaman Penyata Kewangan Kerajaan 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan
05 - 07 Mei 2015 Zon Sarawak (Sarikei)
19 - 21 Mei 2015 Zon Selatan (Negeri Sembilan)
104010 Perakaunan Akaun Amanah, Deposit dan Panjar 4 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan
23 - 26 Februari 2015 Zon Selatan (Melaka)
10 - 13 Mac 2015 Zon Sabah (Kota Kinabalu)
14 - 17 April 2015 Zon Sarawak (Kuching)
20 - 23 April 2015 Zon Utara (Kedah)
14 - 17 Jun 2015 Zon Timur (Kelantan)
107010 Kawalan Perbelanjaan 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan
09 - 10 Mac 2015 Zon Selatan (Johor)
24 - 25 Mac 2015 Zon Timur (Pahang)
25 - 26 Mac 2015 Zon Utara (Perak)
28 - 29 April 2015 Zon Sabah (Tawau)
08 - 09 September 2015 Zon Sarawak (Sarikei)
109040 Perakaunan Akruan (Asas) 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan
24 - 26 Mac 2015 Zon Timur (Terengganu)
19 - 21 Mei 2015 Zon Sarawak (Miri)
201011 Sistem Belanjawan Negara (Asas) 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan
11 - 12 Februari 2015 Zon Utara (Perlis)
30 - 31 Mac 2015 Zon Sabah (WP Labuan)
05 - 06 Mei 2015 Zon Selatan (Johor)
29 - 30 Ogos 2015 Zon Sarawak (Sibu)
201020 Gaji, Elaun dan Kemudahan Penjawat Awam 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan
23 - 25 Februari 2015 Zon Selatan (Negeri Sembilan)
02 - 04 Mac 2015 Zon Sabah (Keningau)
03 - 05 Mac 2015 Zon Utara (Pulau Pinang)
17 - 19 Mac 2015 Zon Timur (Pahang)
17 - 19 Mac 2015 Zon Timur (Kelantan)
28 - 30 April 2015 Zon Utara (Perak)
12 - 14 Mei 2015 Zon Sarawak (Sibu)
19 - 21 Mei 2015 Zon Timur (Kelantan)
26 - 28 Mei 2015 Zon Sabah (Sandakan)
18 - 20 Ogos 2015 Zon Sarawak (Limbang)
201030 Pengurusan Aset Alih dan Stor Kerajaan 4 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan
23 - 26 Mac 2015 Zon Sabah (Kota Kinabalu)
23 - 26 Mac 2015 Zon Sarawak (Kuching)
20 - 23 April 2015 Zon Timur (Terengganu)
02 - 05 Jun 2015 Zon Utara (Pulau Pinang)
17 - 20 Ogos 2015 Zon Selatan (Negeri Sembilan)
202010 Pengurusan Perolehan Kerajaan 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan
28 - 29 Januari 2015 Zon Timur (Terengganu)
08 - 09 April 2015 Zon Selatan (Melaka)
14 - 15 April 2015 Zon Utara (Pulau Pinang)
14 - 15 April 2015 Zon Timur (Pahang)
14 - 15 April 2015 Zon Timur (Kelantan)
21 - 22 April 2015 Zon Sabah (Kota Kinabalu)
28 - 29 Julai 2015 Zon Sarawak (Bintulu)
204040 Akauntabiliti Dalam Pengurusan Kewangan 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan
05 - 06 Mei 2015 Zon Sabah (WP Labuan)
09 - 10 Jun 2015 Zon Selatan (Negeri Sembilan)
14 - 15 Ogos 2015 Zon Sarawak (Sri Aman)
 
* Semua kursus dan tarikh kursus yang tercatat adalah merujuk kepada Takwim 2015.
Institut Perakaunan Negara berhak meminda mana-mana kursus mahupun tarikhnya tanpa memaklumkan terlebih dahulu kepada bakal peserta kursus. Untuk maklumat lanjut mengenai kursus di atas sila klik disini
 
Laman Rasmi Institut Perakaunan Negara (IPN) Halaman utama | Hakcipta | Penafian | Privasi | Dasar keselamatan | Peta laman
Hakcipta
Hakcipta © Laman Rasmi Institut Perakaunan Negara (IPN) dan kandungannya yang termasuk maklumat, teks, imej, grafik, logo, fail audio, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan IPN kecuali dinyatakan sebaliknya.

Tiada mana-mana bahagian laman ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada IPN.
Penafian
Kerajaan Malaysia dan IPN tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan, kerugian atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman ini.
Privasi
Privasi anda
Halaman ini menerangkan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung. Sekiranya anda membuat transaksi atau menghantar emel yang mengandungi maklumat peribadi, maklumat ini mungkin akan dikongsi bersama dengan agensi awam lain untuk membantu penyediaan perkhidmatan yang lebih berkesan dan efektif. Contohnya seperti di dalam menyelesaikan aduan yang memerlukan maklum balas dari agensi-agensi lain.
Maklumat yang dikumpul
Tiada maklumat peribadi akan dikumpul semasa anda melayari laman ini kecuali maklumat yang dikemukakan oleh anda melalui emel.
Apa yang akan berlalu jika saya membuat pautan kepada portal / laman web yang lain?
Laman ini mempunyai pautan ke portal/laman web lain. Dasar privasi ini hanya terpakai untuk laman web ini sahaja. Perlu diingatkan bahawa portal/laman web yang terdapat dalam pautan mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan pengunjung dinasihatkan supaya meneliti dan memahami dasar privasi bagi setiap portal/laman web yang dilayari.
Pindaan dasar
Sekiranya dasar privasi ini dipinda, pindaan akan dikemaskini di halaman ini. Dengan sering melayari halaman ini, anda akan dikemaskini dengan maklumat yang dikumpul, cara ia digunakan dan dalam keadaan tertentu, bagaimana maklumat dikongsi bersama pihak yang lain.
Dasar keselamatan
Perlindungan data
Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.
Keselamatan storan
Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.
 
 
Laman Rasmi Institut Perakaunan Negara (IPN)
Hakcipta © 2014. Institut Perakaunan Negara.
Paparan juga sesuai menggunakan pelayar web versi terbaru dengan resolusi minimum 1024x768