Sphider
 
KURSUS PERAKAUNAN
KOD KURSUS KURSUS BIL. HARI
101101 Asas Perakaunan Kerajaan 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
24 - 26 April 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
09 - 11 Oktober 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
101102 Perakaunan Terimaan / Hasil Kerajaan 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
27 - 29 Mac 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
26 - 28 Jun 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
03 - 05 Julai 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
14 - 16 Ogos 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
25 - 27 September 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
23 - 25 Oktober 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
101103 Perakaunan Pembayaran Kerajaan 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
06 - 07 Mac 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
30 - 31 Julai 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
16 - 17 Oktober 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
101104 Perakaunan Akaun Amanah, Deposit & Panjar 4 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
19 - 22 Mac 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
09 - 12 April 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
25 - 28 Jun 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
02 - 05 Julai 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
13 - 16 Ogos 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
17 - 20 September 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
22 - 25 Oktober 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
101105 Kawalan Perbelanjaan 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
17 - 18 April 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
04 - 05 September 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
101106 Perakaunan Akruan (Peringkat Asas) 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
20 - 22 Februari 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
27 - 29 Mac 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
17 - 19 April 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
26 - 28 Jun 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
03 - 05 Julai 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
24 - 26 Julai 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
07 - 09 Ogos 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
25 - 27 September 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
16 - 18 Oktober 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
27 - 29 November 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
101107 Perakaunan Akruan (Peringkat Pertengahan) 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
13 - 14 Mac 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
02 - 03 Mei 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
17 - 18 Julai 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
28 - 29 Ogos 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
09 - 10 Oktober 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
101202 Perakaunan Forensik (Asas) 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
06 - 07 Mac 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
04 - 05 September 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
101203 Perakaunan Forensik (Pertengahan) 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
17 - 18 Julai 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
MPSAS : Persembahan Penyata Kewangan 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
20 - 22 Mac 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
24 - 26 April 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
28 - 30 Ogos 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
13 - 15 November 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
MPSAS : Perakaunan Aset 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
13 - 15 Februari 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
07 - 09 Ogos 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
25 - 27 September 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
23 - 25 Oktober 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
MPSAS : Perakaunan Hasil 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
13 - 15 Mac 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
10 - 12 Julai 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
18 - 20 September 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
27 - 29 November 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
MPSAS : Perakaunan Belanja 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
26 - 28 Februari 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
10 - 12 April 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
24 - 26 Julai 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
02 - 04 Oktober 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
Penyesuaian Bank Kerajaan Persekutuan / Negeri 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
26 - 27 Februari 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
30 - 31 Julai 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
Pengenalan Kepada MPSAS PBT & Badan Berkanun 4 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
26 - 29 Mac 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
03 - 06 September 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
Accounting For Non-Accounting Manager 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
29 - 31 Oktober 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
 
KURSUS KEWANGAN
KOD KURSUS KURSUS BIL. HARI
102101 Sistem Belanjawan Negara (Asas) 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
27 - 28 Mac 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
25 - 26 September 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
102102 Gaji, Elaun dan Kemudahan Penjawat Awam 4 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
23 - 25 Januari 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
06 - 08 Februari 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
20 - 22 Februari 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
06 - 08 Mac 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
20 - 22 Mac 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
03 - 05 April 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
17 - 19 April 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
26 - 28 Jun 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
10 - 12 Julai 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
24 - 26 Julai 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
07 - 09 Ogos 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
28 - 30 Ogos 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
04 - 06 September 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
18 - 20 September 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
02 - 04 Oktober 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
16 - 18 Oktober 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
13 - 15 November 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
27 - 29 November 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
102103 Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan 4 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
22 - 25 Januari 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
19 - 22 Februari 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
19 - 22 Mac 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
09 - 12 April 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
25 - 28 Jun 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
16 - 19 Julai 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
13 - 16 Ogos 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
17 - 20 September 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
22 - 25 Oktober 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
26 - 29 November 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
102104 Asas Pengurusan Perolehan Kerajaan 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
06 - 08 Februari 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
17 - 19 April 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
03 - 05 Julai 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
07 - 09 Ogos 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
04 - 06 September 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
29 - 31 Oktober 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
102105 Akauntabiliti Dalam Pengurusan Kewangan 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
02 - 03 Mei 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
02 - 03 Oktober 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
102106 Asas Pengurusan Kewangan 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
23 - 24 Januari 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
13 - 14 Februari 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
13 - 14 Mac 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
10 - 11 April 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
02 - 03 Mei 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
03 - 04 Julai 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
14 - 15 Ogos 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
25 - 26 September 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
16 - 17 Oktober 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
13 - 14 November 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
102201 Bajet Berasaskan Outcome (Outcome Based Budgeting OBB) 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
17 - 19 Julai 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
29 - 31 Oktober 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
102202 Pengurusan Perolehan Kerja 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
30 Julai - 01 Ogos 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
Asas Pengurusan Kewangan PBT 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
30 - 31 Julai 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
Perolehan Secara Pembelian Terus dan Sebutharga B 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
06 - 08 Mac 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
24 - 26 April 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
17 - 19 Julai 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
02 - 04 Oktober 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
13 - 15 November 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
Perolehan Secara Sebutharga & Tender 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
13 - 15 Februari 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
03 - 05 April 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
26 - 28 Jun 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
10 - 12 Julai 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
09 - 11 Oktober 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
Perolehan Khidmat Perunding 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
03 - 05 April 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
 
KURSUS PENGAUDITAN
KOD KURSUS KURSUS BIL. HARI
103101 Audit Kira-Kira Wang Tunai 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
10 - 11 Julai 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
 
KURSUS SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN
KOD KURSUS KURSUS BIL. HARI
104101 ePerolehan - Pembelian Terus / Pengurusan Kontrak 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
06 - 08 Februari 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
13 - 15 Mac 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
27 - 29 Mac 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
03 - 05 Julai 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
17 - 19 Julai 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
14 - 16 Ogos 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
04 - 06 September 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
104102 ePerolehan - Sebutharga / Tender / eBidding 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
20 - 22 Februari 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
10 - 12 April 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
24 - 26 Julai 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
02 - 04 Oktober 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
104104 Kod Perakaunan 1GFMAS - CAA 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
23 - 24 Januari 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
26 - 27 Februari 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
03 - 04 April 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
02 - 03 Mei 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
24 - 25 Julai 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
28 - 29 Ogos 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
12 - 13 September 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
09 - 10 Oktober 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
104105 Sistem Pengurusan Aset (SPA) 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
06 - 08 Februari 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
13 - 15 Mac 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
17 - 19 April 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
03 - 05 Julai 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
07 - 09 Ogos 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
18 - 20 September 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
16 - 18 Oktober 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
104106 Sistem Pengurusan Stor (SPS) 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
20 - 21 Februari 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
27 - 28 Mac 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
24 - 25 April 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
17 - 18 Julai 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
28 - 29 Ogos 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
02 - 03 Oktober 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
13 - 14 November 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
104201 Comprehensive Microsoft Excel 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
13 - 15 Februari 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
04 - 06 September 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
104202 Comprehensive Microsoft Power Point 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
17 - 19 April 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
104203 Comprehensive Microsoft Word 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
10 - 12 Julai 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
13 - 14 November 2018 IPN Pn. Zuraida 03-3217 2119
105113 Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (eSPKWS) 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
23 - 25 Januari 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
10 - 12 April 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
10 - 12 Julai 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
18 - 20 September 2018 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
 
KURSUS BAHARU TAHUN 2018
KOD KURSUS KURSUS BIL. HARI
105111 MPSAS : Persembahan Penyata Kewangan PBT 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
12 - 13 September 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
MySPATA : Sistem Pengurusan Aset Tak Alih Kerajaan 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
07 - 09 Ogos 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
09 - 11 Oktober 2018 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
 
KURSUS GENERIK KEWANGAN DAN PERAKAUNAN DI ZON
KOD KURSUS KURSUS BIL. HARI
Asas Perakaunan Kerajaan 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
23 - 25 Januari 2018 Zon Sabah (Kota Kinabalu) Pn. Nafsiah 088-324 832
19 - 21 Mac 2018 Zon Timur (Terengganu) Pn. Fazlina 09-627 8226
08 - 10 Mei 2018 Zon Utara (Perlis) En. Khairul Anuar 04-976 2766
04 - 06 September 2018 Zon Sarawak (Sri Aman) Pn. Siti Rodheiza 083-323 107
Perakaunan Terimaan / Hasil Kerajaan 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
26 - 28 Mac 2018 Zon Selatan (Negeri Sembilan) Pn. Azlina 06-768 6815
26 - 28 Mac 2018 Zon Sarawak (Miri) Emily Rumei 085-442 173
27 - 29 Mac 2018 Zon Timur (Kelantan) Pn. Nor Fariza 09-746 0200
02 - 04 April 2018 Zon Utara (Kedah) Pn. Rohimah 04-700 1080
17 - 19 April 2018 Zon Sabah (Kota Kinabalu) Pn. Nafsiah 088-324 832
Sistem Pembayaran Kerajaan 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
03 - 04 April 2018 Zon Sarawak (Sri Aman) Pn. Siti Rodheiza 083-323 107
07 - 08 Mei 2018 Zon Utara (Kedah) Pn. Rohimah 04-700 1080
26 - 27 Jun 2018 Zon Timur (Kelantan) Pn. Nor Fariza 09-746 0200
03 - 04 Julai 2016 Zon Sabah (Kota Kinabalu) Pn. Nafsiah 088-324 832
Perakaunan Akaun Amanah, Deposit & Panjar 4 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
22 - 25 Januari 2018 Zon Timur (Terengganu) Pn. Fazlina 09-627 8226
19 - 22 Mac 2018 Zon Sabah (Keningau) Sherolanti Joachim 087-331 245
16 - 19 April 2018 Zon Selatan (Negeri Sembilan) Pn. Azlina 06-768 6815
02 - 05 Julai 2018 Zon Utara (Perak) Pn. Tun Nor Azura 05-254 7304
09 - 12 Julai 2018 Zon Sarawak (Kuching) Maurice Takap 082-254 144
Kawalan Perbelanjaan 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
05 - 06 Mac 2018 Zon Utara (Kedah) Pn. Rohimah 04-700 1080
10 - 11 April 2018 Zon Timur (Pahang) Pn. Noor Fadhilah 09-565 5811
18 - 19 April 2018 Zon Timur (Terengganu) Pn. Fazlina 09-627 8226
08 - 09 Mei 2018 Zon Sabah (Kota Kinabalu) Pn. Nafsiah 088-324 832
31 Julai - 01 Ogos 2018 Zon Sarawak (Sarikei) Pn. Ling Syau Fen 084-654 032
Perakaunan Akruan (Peringkat Asas) 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
23 - 25 Januari 2018 Zon Sabah (Keningau) Sherolanti Joachim 087-331 245
06 - 08 Februari 2018 Zon Timur (Pahang) Pn. Noor Fadhilah 09-565 5811
13 - 15 Mac 2018 Zon Sarawak (Kuching) Maurice Takap 082-254 144
19 - 21 Mac 2018 Zon Selatan (Johor) En. Mohd Nor 07-224 9244
20 - 22 Mac 2018 Zon Utara (Perak) Pn. Tun Nor Azura 05-254 7304
26 - 28 Jun 2018 Zon Selatan (Melaka) Pn. Zurlinda 06-289 5073
24 - 26 Julai 2018 Zon Sabah (Kota Kinabalu) Pn. Nafsiah 088-324 832
Perakaunan Akruan (Peringkat Pertengahan) 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
24 - 25 April 2018 Zon Sarawak (Kuching) Maurice Takap 082-254 144
24 - April 25 2018 Zon Utara (Pulau Pinang) Pn. Azni 04-255 5541
02 - 03 Mei 2018 Zon Timur (Kelantan) Pn. Nor Fariza 09-746 0200
15 - 16 Mei 2018 Zon Sabah (WP Labuan) Pn. Norieta 087-414 255
09 - 10 Julai 2018 Zon Selatan (Johor) En. Mohd Nor 07-224 9244
17 - 18 Julai 2018 Zon Selatan (Melaka) Pn. Zurlinda 06-289 5073
15 - 16 Ogos 2018 Zon Sabah (Kota Kinabalu) Pn. Nafsiah 088-324 832
Sistem Belanjawan Negara (Asas) 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
20 - 21 Februari 2018 Zon Utara (Pulau Pinang) Pn. Azni 04-255 5541
12 - 13 Mac 2018 Zon Sabah (Kota Kinabalu) Pn. Nafsiah 088-324 832
20 - 21 Mac 2018 Zon Timur (Pahang) Pn. Noor Fadhilah 09-565 5811
07 - 08 Mei 2018 Zon Sarawak (Bintulu) En. Peter 086-312 741 samb 125
Gaji, Elaun dan Kemudahan Penjawat Awam 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
05 - 07 Februari 2018 Zon Utara (Kedah) Pn. Rohimah 04-700 1080
13 - 15 Februari 2018 Zon Selatan (Negeri Sembilan) Pn. Azlina 06-768 6815
13 - 15 Februari 2018 Zon Sabah (WP Labuan) Pn. Norieta 087-414 255
06 - 08 Mac 2018 Zon Sarawak (Sibu) En. Sulaiman 084-332 053
08 - 10 Mei 2018 Zon Timur (Pahang) Pn. Noor Fadhilah 09-565 5811
26 - 28 Jun 2018 Zon Sabah (Kota Kinabalu) Pn. Nafsiah 088-324 832
26 - 28 Jun 2018 Zon Sabah (Keningau) Sherolanti Joachim 087-331 245
Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan 4 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
12 - 15 Mac 2018 Zon Sabah (Tawau) Pn. Mariam 089-775 620
12 - 15 Mac 2018 Zon Sabah (Sandakan) Pn. Rohsani 089-668 330
19 - 22 Mac 2018 Zon Utara (Pulau Pinang) Pn. Azni 04-255 5541
26 - 29 Mac 2018 Zon Sabah (Kota Kinabalu) Pn. Nafsiah 088-324 832
16 - 19 April 2018 Zon Timur (Kelantan) Pn. Nor Fariza 09-746 0200
23 - 26 April 2018 Zon Selatan (Johor) En. Mohd Nor 07-224 9244
23 - 26 Julai 2018 Zon Sarawak (Sibu) En. Sulaiman 084-332 053
23 - 26 Julai 2018 Zon Selatan (Negeri Sembilan) Pn. Azlina 06-768 6815
Asas Pengurusan Perolehan Kerajaan 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
06 - 08 Februari 2018 Zon Sabah (Kota Kinabalu) Pn. Nafsiah 088-324 832
12 - 14 Februari 2018 Zon Selatan (Johor) En. Mohd Nor 07-224 9244
13 - 15 Februari 2018 Zon Timur (Kelantan) Pn. Nor Fariza 09-746 0200
12 - 14 Mac 2018 Zon Utara (Perlis) En. Khairul Anuar 04-976 2766
10 - 12 Julai 072018 Zon Sarawak (Miri) Emily Rumei 085-442 173
14 - 16 Ogos 2018 Zon Selatan (Melaka) Pn. Zurlinda 06-289 5073
Akauntabiliti Dalam Pengurusan Kewangan 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
11 - 12 Mac 2018 Zon Utara (Perak) Pn. Tun Nor Azura 05-254 7304
10 - 11 April 2018 Zon Sarawak (Limbang) Pn. Rosnitha 085-212 355
10 - 11 April 2018 Zon Sabah (Sandakan) Pn. Rohsani 089-668 330
16 - 17 April 2018 Zon Timur (Terengganu) Pn. Fazlina 09-627 8226
Asas Pengurusan Kewangan 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
18 - 19 Januari 2018 Zon Sabah (Kota Kinabalu) Pn. Nafsiah 088-324 832
20 - 21 Februari 2018 Zon Timur (Terengganu) Pn. Fazlina 09-627 8226
09 - 10 April 2018 Zon Sabah (Tawau) Pn. Mariam 089-775 620
10 - 11 April 2018 Zon Utara (Perlis) En. Khairul Anuar 04-976 2766
26 - 27 Jun 2018 Zon Sarawak (Sarikei) Pn. Ling Syau Fen 084-654 032
17 - 18 Julai 2018 Zon Sabah (Keningau) Sherolanti Joachim 087-331 245
Kod Perakaunan 1GFMAS - CAA 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
18 - 19 April 2018 Zon Selatan (Melaka) Pn. Zurlinda 06-289 5073
07 - 08 Mei 2018 Zon Selatan (Johor) En. Mohd Nor 07-224 9244
 
* Semua kursus dan tarikh kursus yang tercatat adalah merujuk kepada Takwim 2018.
Institut Perakaunan Negara berhak meminda mana-mana kursus mahupun tarikhnya tanpa memaklumkan terlebih dahulu kepada bakal peserta kursus. Untuk maklumat lanjut mengenai kursus di atas sila klik disini
 
Laman Rasmi Institut Perakaunan Negara (IPN) Halaman utama | Hakcipta | Penafian | Privasi | Dasar keselamatan | Peta laman
Hakcipta
Hakcipta © Laman Rasmi Institut Perakaunan Negara (IPN) dan kandungannya yang termasuk maklumat, teks, imej, grafik, logo, fail audio, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan IPN kecuali dinyatakan sebaliknya.

Tiada mana-mana bahagian laman ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada IPN.
Penafian
Kerajaan Malaysia dan IPN tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan, kerugian atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman ini.
Privasi
Privasi anda
Halaman ini menerangkan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung. Sekiranya anda membuat transaksi atau menghantar emel yang mengandungi maklumat peribadi, maklumat ini mungkin akan dikongsi bersama dengan agensi awam lain untuk membantu penyediaan perkhidmatan yang lebih berkesan dan efektif. Contohnya seperti di dalam menyelesaikan aduan yang memerlukan maklum balas dari agensi-agensi lain.
Maklumat yang dikumpul
Tiada maklumat peribadi akan dikumpul semasa anda melayari laman ini kecuali maklumat yang dikemukakan oleh anda melalui emel.
Apa yang akan berlalu jika saya membuat pautan kepada portal / laman web yang lain?
Laman ini mempunyai pautan ke portal/laman web lain. Dasar privasi ini hanya terpakai untuk laman web ini sahaja. Perlu diingatkan bahawa portal/laman web yang terdapat dalam pautan mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan pengunjung dinasihatkan supaya meneliti dan memahami dasar privasi bagi setiap portal/laman web yang dilayari.
Pindaan dasar
Sekiranya dasar privasi ini dipinda, pindaan akan dikemaskini di halaman ini. Dengan sering melayari halaman ini, anda akan dikemaskini dengan maklumat yang dikumpul, cara ia digunakan dan dalam keadaan tertentu, bagaimana maklumat dikongsi bersama pihak yang lain.
Dasar keselamatan
Perlindungan data
Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.
Keselamatan storan
Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.
 
 
Laman Rasmi Institut Perakaunan Negara (IPN)
Hakcipta © 2014. Institut Perakaunan Negara.
Paparan juga sesuai menggunakan pelayar web versi terbaru dengan resolusi minimum 1024x768