Sphider
 
KURSUS PERAKAUNAN
KOD KURSUS KURSUS BIL. HARI
101101 Asas Perakaunan Kerajaan 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
19 - 21 Januari 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
01 - 03 Mac 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
25 - 27 Oktober 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
101102 Perakaunan Terimaan / Hasil Kerajaan 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
19 - 21 Januari 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
16 - 18 Februari 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
08 - 10 Mac 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
29 - 31 Mac 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
10 -12 Mei 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
19 - 21 Julai 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
02 - 04 Ogos 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
23 - 25 Ogos 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
27 - 29 September 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
25 - 27 Oktober 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
22 - 24 November 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
101103 Sistem Pembayaran Kerajaan 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
03 - 04 Februari 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
06 - 07 September 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
05 - 06 Oktober 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
01 - 02 November 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
101104 Perakaunan Akaun Amanah, Deposit & Panjar 4 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
14 - 17 Mac 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
04 - 07 April 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
18 - 21 April 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
23 - 26 Mei 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
08 - 11 Ogos 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
04 - 07 Oktober 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
17 - 20 Oktober 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
21 - 24 November 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
101105 Kawalan Perbelanjaan 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
03 - 04 Februari 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
17 - 18 Mei 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
26 - 27 Julai 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
29 - 30 November 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
101106 Perakaunan Akruan (Asas) 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
19 - 21 Januari 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
23 - 25 Februari 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
15 - 17 Mac 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
29 - 31 Mac 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
19 - 21 April 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
10 - 12 Mei 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
24 - 26 Mei 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
02 - 04 Ogos 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
16 - 18 Ogos 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
06 - 08 September 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
20 - 22 September 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
04 - 06 Oktober 2016 IPN (Cyberjaya) Pn. Nooraini 03-3217 2113
11 - 13 Oktober 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
25 - 27 Oktober 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
08 - 10 November 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
22 - 24 November 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
06 - 08 Disember 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
101107 Perakaunan Akruan (Pertengahan) 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
16 - 17 Februari 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
08 - 09 Mac 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
27 - 28 April 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
17 - 18 Mei 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
18 - 19 Oktober 2016 IPN (Cyberjaya) Pn. Nooraini 03-3217 2113
101201 Pengurusan Akaun Belum Terima 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
01 - 02 Mac 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
27 - 28 September 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
101202 Perakaunan Forensik (Asas) 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
08 - 09 Mac 2016 IPN (Cyberjaya) Pn. Nooraini 03-3217 2113
20 - 21 September 2016 IPN (Cyberjaya) Pn. Nooraini 03-3217 2113
101203 Perakaunan Forensik (Pertengahan) 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
01 - 02 November 2016 IPN (Cyberjaya) Pn. Nooraini 03-3217 2113
101204 Pemahaman Penyata Kewangan Kerajaan 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
12 - 14 April 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
15 - 17 November 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
 
KURSUS KEWANGAN
KOD KURSUS KURSUS BIL. HARI
102101 Sistem Belanjawan Negara (Asas) 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
26 - 27 Januari 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
11 - 12 Oktober 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
102102 Gaji, Elaun dan Kemudahan Penjawat Awam 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
19 - 21 Januari 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
02 - 04 Februari 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
16 - 18 Februari 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
01 - 03 Mac 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
15 - 17 Mac 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
05 - 07 April 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
19 - 21 April 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
10 - 12 Mei 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
17 - 19 Mei 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
19 - 21 Julai 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
02 - 04 Ogos 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
16 - 18 Ogos 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
06 - 08 September 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
20 - 22 September 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
04 - 06 Oktober 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
18 - 20 Oktober 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
01 - 03 November 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
15 - 17 November 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
06 - 08 Disember 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
102103 Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan 4 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
25 - 28 Januari 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
22 - 25 Februari 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
11 - 14 April 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
23 - 26 Mei 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
25 - 28 Julai 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
08 - 11 Ogos 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
05 - 08 September 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
07 - 10 Mac 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
10 - 13 Oktober 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
07 - 10 November 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
06 - 08 Disember 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
102104 Asas Pengurusan Perolehan Kerajaan 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
02 - 04 Februari 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
29 - 31 Mac 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
19 - 21 April 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
10 - 12 Mei 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
23 - 25 Ogos 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
27 - 29 September 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
29 Nov - 01 Dis 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
102105 Akauntabiliti Dalam Pengurusan Kewangan 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
08 - 09 Mac 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
27 - 28 April 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
26 - 27 Julai 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
20 - 21 September 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
15 - 16 November 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
102106 Asas Pengurusan Kewangan 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
26 - 27 Januari 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
23 - 24 Februari 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
29 - 30 Mac 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
27 - 28 April 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
24 - 25 Mei 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
19 - 20 Julai 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
16 - 17 Ogos 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
27 - 28 September 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
11 - 12 Oktober 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
25 - 26 Oktober 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
15 - 16 November 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
29 - 30 November 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
102201 Bajet Berasaskan Outcome 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
23 - 25 Februari 2016 IPN (Cyberjaya) Pn. Roslina 03-3217 2119
08 - 10 November 2016 IPN (Cyberjaya) Pn. Roslina 03-3217 2119
102202 Pengurusan Perolehan Kerja 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
05 - 07 April 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
23 - 25 Ogos 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
29 Nov - 01 Dis 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
 
KURSUS PENGAUDITAN
KOD KURSUS KURSUS BIL. HARI
103101 Audit KIra-KIra Wang Tunai 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
15 - 16 Mac 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
 
KURSUS SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN
KOD KURSUS KURSUS BIL. HARI
104101 ePerolehan - Kontrak Pusat / Pembelian Terus 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
02 - 04 Februari 2016 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
10 - 12 Mei 2016 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
27 - 29 September 2016 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
104102 ePerolehan - Sebutharga / Tender / eBidding 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
08 - 10 Mac 2016 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
26 - 28 Julai 2016 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
11 - 13 Oktober 2016 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
104103 ePerolehan - Kontrak Kementerian 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
05 - 07 April 2016 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
24 - 26 Mei 2016 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
25 - 27 Oktober 2016 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
104104 Carta Akaun Akruan (CAA) 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
16 - 17 Februari 2016 IPN (Cyberjaya) Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
12 - 13 April 2016 IPN (Cyberjaya) Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
18 - 19 Mei 2016 IPN (Cyberjaya) Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
20 - 21 Julai 2016 IPN (Cyberjaya) Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
16 - 17 Ogos 2016 IPN (Cyberjaya) Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
11 - 12 Oktober 2016 IPN (Cyberjaya) Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
15 - 16 November 2016 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
104105 Sistem Pengurusan Aset (SPA) 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
02 - 04 Februari 2016 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
15 - 17 Mac 2016 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
05 - 07 April 2016 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
24 - 26 Mei 2016 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
26 - 28 Julai 2016 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
06 - 08 September 2016 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
104106 Sistem Pengurusan Stor (SPS) 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
08 - 09 Mac 2016 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
27 - 28 April 2016 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
10 - 11 Mei 2016 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
16 - 17 Ogos 2016 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
20 - 21 September 2016 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
11 - 12 Oktober 2016 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
01 - 02 November 2016 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
 
KURSUS BAHARU TAHUN 2016
KOD KURSUS KURSUS BIL. HARI
105101 Perolehan Secara Pembelian Terus dan Sebutharga B 4 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
21 - 24 Mac 2016 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
06 - 08 September 2016 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
01 - 03 November 2016 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
105102 Perolehan Secara Sebutharga & Tender 4 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
20 - 22 September 2016 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
18 - 20 Oktober 2016 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
08 - 10 November 2016 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
105103 Perolehan Khidmat Perunding 4 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
28 - 31 Mac 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
17 - 20 Oktober 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
22 - 24 November 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
14 - 16 Disember 2016 IPN Pn. Roslina 03-3217 2119
105104 Persembahan Penyata Kewangan Perakaunan Akruan 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
Ditangguhkan IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
26 - 28 Julai 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
15 - 17 November 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
06 - 08 Disember 2016 IPN Pn. Nooraini 03-3217 2113
105105 Perakaunan Aset 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
22 - 24 Mac 2016 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
Ditangguhkan IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
01 - 03 November 2016 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
22 - 24 November 2016 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
105106 Perakaunan Hasil 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
22 - 24 Mac 2016 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
Ditangguhkan IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
08 - 10 November 2016 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
06 - 08 Disember 2016 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
105107 Perakaunan Belanja 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
25 - 27 Oktober 2016 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
15 - 17 November 2016 IPN Pn. Haziatun Anis 03-3217 2114
 
KURSUS GENERIK KEWANGAN DAN PERAKAUNAN DI ZON
KOD KURSUS KURSUS BIL. HARI
106101 Asas Perakaunan Kerajaan 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
15 - 17 Mac 2016 Zon Sarawak (Sibu) En. Sulaiman 084-332 053
18 - 20 April 2016 Zon Utara (Pulau Pinang) Pn. Norizalina 04-255 5508
19 - 21 Julai 2016 Zon Timur (Kelantan) Pn. Rosnani 09-746 0231
106102 Perakaunan Terimaan / Hasil Kerajaan 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
15 - 17 Mac 2016 Zon Utara (Kedah) Pn. Nur Azini 04-700 1074 samb 119
21 - 23 Mac 2016 Zon Sarawak (Sarikei) Pn. Ling Syau Fen 084-654 032
29 - 31 Mac 2016 Zon Sabah (Kota Kinabalu) Pn. Nafsiah 088-324 832
25 - 27 April 2016 Zon Selatan (Johor) Pn. Noor Hafifah 07-224 9244
23 - 25 Ogos 2016 Zon Timur (Kelantan) Pn. Rosnani 09-746 0231
106103 Sistem Pembayaran Kerajaan 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
03 - 04 Februari 2016 Zon Sabah (Kota Kinabalu) Pn. Nafsiah 088-324 832
15 - 16 Mac 2016 Zon Timur (Pahang) Pn. Suzana 09-591 5013
16 - 17 Mac 2016 Zon Selatan (Negeri Sembilan) Pn. Siti Nor Atikah 06-768 6870
19 - 20 April 2016 Zon Timur (Terengganu) Pn. Wan Ratifah 09-627 8202
26 - 27 April 2016 Zon Utara (Perak) Pn. Tun Nor Azura 05-254 7304
26 - 27 April 2016 Zon Sarawak (Kuching) Pn. Haslindawati 082-254 144
106104 Perakaunan Akaun Amanah & Panjar 4 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
22 - 25 Februari 2016 Zon Sabah (Sandakan) En. Ahmad Sharizat 089-672 205
11 - 14 April 2016 Zon Sarawak (Limbang) En. Belum 085-212 355
12 - 15 April 2016 Zon Sabah (Kota Kinabalu) Pn. Nafsiah 088-324 832
18 - 21 April 2016 Zon Timur (Pahang) Pn. Suzana 09-591 5013
16 - 19 Mei 2016 Zon Utara (Kedah) Pn. Nur Azini 04-700 1074 samb 119
23 - 26 Mei 2016 Zon Selatan (Johor) Pn. Noor Hafifah 07-224 9244
106105 Kawalan Perbelanjaan 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
08 - 09 Mac 2016 Zon Selatan (Melaka) Pn. Hasnah 06-289 5000
08 - 09 Mac 2016 Zon Utara (Perlis) En. Khairul Anuar 04-976 2766
16 - 17 Ogos 2016 Zon Sarawak (Miri) Pn. Mahani 085-442 184
106106 Perakaunan Akruan (Peringkat Asas) 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
01 - 03 Mac 2016 Zon Sarawak (Sri Aman) En. Boniface Andil 083-320 201
22 - 24 Mac 2016 Zon Sabah (Sandakan) En. Ahmad Sharizat 089-672 205
11 - 13 April 2016 Zon Selatan (Melaka) Pn. Hasnah 06-289 5000
23 - 25 Mei 2016 Zon Utara (Pulau Pinang) Pn. Norizalina 04-255 5508
24 - 26 Mei 2016 Zon Timur (Pahang) Pn. Suzana 09-591 5013
106107 Perakaunan Akruan (Peringkat Pertengahan) 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
02 - 03 Mac 2016 Zon Sabah (Tawau) En. Liew Pin Shew 089-775 620
10 - 11 Mei 2016 Zon Selatan (Negeri Sembilan) Pn. Siti Nor Atikah 06-768 6870
10 - 11 Mei 2016 Zon Utara (Perlis) En. Khairul Anuar 04-976 2766
17 - 19 Mei 2016 Zon Sarawak (Kuching) Pn. Haslindawati 082-254 144
23 - 24 Mei 2016 Zon Timur (Terengganu) Pn. Wan Ratifah 09-627 8202
106112 Sistem Belanjawan Negara (Asas) 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
02 - 03 Februari 2016 Zon Utara (Perak) Pn. Tun Nor Azura 05-254 7304
10 - 11 Februari 2016 Zon Sabah (Kota Kinabalu) Pn. Nafsiah 088-324 832
24 - 25 Februari 2016 Zon Timur (Kelantan) Pn. Rosnani 09-746 0231
106113 Gaji, Elaun dan Kemudahan Penjawat Awam 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
15 - 17 Februari 2016 Zon Selatan (Johor) Pn. Noor Hafifah 07-224 9244
16 - 18 Februari 2016 Zon Sabah (WP Labuan) Pn. Norieta 087-414 255
22 - 24 Februari 2016 Zon Timur (Terengganu) Pn. Wan Ratifah 09-627 8202
02 - 03 Mac 2016 Zon Utara (Kedah) Pn. Nur Azini 04-700 1074 samb 119
06 - 08 April 2016 Zon Sabah (Tawau) En. Liew Pin Shew 089-775 620
10 - 12 Mei 2016 Zon Sarawak (Bintulu) En. Peter 086-312 741 samb 125
106114 Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan 4 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
15 - 18 Februari 2016 Zon Selatan (Melaka) Pn. Hasnah 06-289 5000
21 - 24 Mac 2016 Zon Utara (Perak) Pn. Tun Nor Azura 05-254 7304
21 - 24 Mac 2016 Zon Timur (Kelantan) Pn. Rosnani 09-746 0231
18 - 21 April 2016 Zon Sarawak (Sarikei) Pn. Ling Syau Fen 084-654 032
26 - 29 April 2016 Zon Sabah (Keningau) En. Md. Zaini 087-332 251
106115 Asas Pengurusan Perolehan Kerajaan 3 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
16 - 18 Februari 2016 Zon Timur (Pahang) Pn. Suzana 09-591 5013
16 - 18 Mac 2016 Zon Sabah (Kota Kinabalu) Pn. Nafsiah 088-324 832
28 - 30 Mac 2016 Zon Selatan (Johor) Pn. Noor Hafifah 07-224 9244
28 - 30 Mac 2016 Zon Timur (Terengganu) Pn. Wan Ratifah 09-627 8202
04 - 06 April 2016 Zon Utara (Kedah) Pn. Nur Azini 04-700 1074 samb 119
18 - 21 April 2016 Zon Sabah (WP Labuan) Pn. Norieta 087-414 255
26 - 28 Julai 2016 Zon Sarawak (Sri Aman) En. Boniface Andil 083-320 201
106116 Akauntabiliti Dalam Pengurusan Kewangan 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
12 - 13 April 2016 Zon Utara (Perlis) En. Khairul Anuar 04-976 2766
13 - 14 April 2016 Zon Selatan (Negeri Sembilan) Pn. Siti Nor Atikah 06-768 6870
20 - 21 April 2016 Zon Timur (Kelantan) Pn. Rosnani 09-746 0231
23 - 24 Ogos 2016 Zon Sarawak (Kuching) Pn. Haslindawati 082-254 144
106117 Asas Pengurusan Kewangan 2 hari
Tarikh kursus Di bawah seliaan / Tempat Penyelaras No. telefon
22 - 23 Februari 2016 Zon Utara (Pulau Pinang) Pn. Norizalina 04-255 5508
24 - 25 Februari 2016 Zon Selatan (Negeri Sembilan) Pn. Siti Nor Atikah 06-768 6870
25 - 26 Februari 2016 Zon Sabah (Kota Kinabalu) Pn. Nafsiah 088-324 832
24 - 25 Mei 2016 Zon Sarawak (Sibu) En. Sulaiman 084-332 053
25 - 26 Mei 2016 Zon Timur (Kelantan) Pn. Rosnani 09-746 0231
 
* Semua kursus dan tarikh kursus yang tercatat adalah merujuk kepada Takwim 2016.
Institut Perakaunan Negara berhak meminda mana-mana kursus mahupun tarikhnya tanpa memaklumkan terlebih dahulu kepada bakal peserta kursus. Untuk maklumat lanjut mengenai kursus di atas sila klik disini
 
Laman Rasmi Institut Perakaunan Negara (IPN) Halaman utama | Hakcipta | Penafian | Privasi | Dasar keselamatan | Peta laman
Hakcipta
Hakcipta © Laman Rasmi Institut Perakaunan Negara (IPN) dan kandungannya yang termasuk maklumat, teks, imej, grafik, logo, fail audio, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan IPN kecuali dinyatakan sebaliknya.

Tiada mana-mana bahagian laman ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada IPN.
Penafian
Kerajaan Malaysia dan IPN tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan, kerugian atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman ini.
Privasi
Privasi anda
Halaman ini menerangkan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung. Sekiranya anda membuat transaksi atau menghantar emel yang mengandungi maklumat peribadi, maklumat ini mungkin akan dikongsi bersama dengan agensi awam lain untuk membantu penyediaan perkhidmatan yang lebih berkesan dan efektif. Contohnya seperti di dalam menyelesaikan aduan yang memerlukan maklum balas dari agensi-agensi lain.
Maklumat yang dikumpul
Tiada maklumat peribadi akan dikumpul semasa anda melayari laman ini kecuali maklumat yang dikemukakan oleh anda melalui emel.
Apa yang akan berlalu jika saya membuat pautan kepada portal / laman web yang lain?
Laman ini mempunyai pautan ke portal/laman web lain. Dasar privasi ini hanya terpakai untuk laman web ini sahaja. Perlu diingatkan bahawa portal/laman web yang terdapat dalam pautan mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan pengunjung dinasihatkan supaya meneliti dan memahami dasar privasi bagi setiap portal/laman web yang dilayari.
Pindaan dasar
Sekiranya dasar privasi ini dipinda, pindaan akan dikemaskini di halaman ini. Dengan sering melayari halaman ini, anda akan dikemaskini dengan maklumat yang dikumpul, cara ia digunakan dan dalam keadaan tertentu, bagaimana maklumat dikongsi bersama pihak yang lain.
Dasar keselamatan
Perlindungan data
Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.
Keselamatan storan
Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.
 
 
Laman Rasmi Institut Perakaunan Negara (IPN)
Hakcipta © 2014. Institut Perakaunan Negara.
Paparan juga sesuai menggunakan pelayar web versi terbaru dengan resolusi minimum 1024x768