• +603-3217 2101
  • azmi.manaf@anm.gov.my

SENARAI TRAINERS

Nama AZMI BIN ABDUL MANAF
Jawatan TIMBALAN KETUA PROGRAM
Program PERAKAUNAN
Seksyen AKADEMIK
Jabatan INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

Bidang Kompetensi
1 PK – Perolehan Kerajaan
2 WP – Pengurusan Wang Awam (ie TNT ELM & Elaun-Elaun)
3 AM – Pengurusan Aset
4 MPSAS – Aset, Hasil dan Belanja
5 iGFMAS : Modul Financial Controlling (FICO) dan Material Management (MM)
Kelayakan Pengurusan Latihan
1 Developing Influence In Learning ( Train The Trainer ) – Cert. No : 2016/IPN/TTT/02
2 Kumulatif Jam Mengajar

2020 : 38 jam

2018 : 6 jam

2017 : 6 jam

2016 : 6 jam

2015 : 6 jam

2014 : 22 jam

Latar Belakang Pendidikan
Kelulusan Universiti/Kolej Jurusan Tahun
Ijazah Universiti Teknologi MARA Perakaunan 2008
Keahlian Badan Profesional
1 Malaysian Institute of Accountants (MIA)

–       Chartered Accountant  – C.A. (M)

Pengalaman Kerjaya
Institut Perakaunan Negara 2020
Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Kedah 2015 – 2020
Unit Audit Dalam Kedah, Bahagian Pengurusan Audit Dalam, JANM 2014 – 2015
Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Perlis 2008 – 2014
Pencapaian
1.     Penerima Perkhidmatan Cemerlang (APC) 2013