IPN sebagai Core Center menawarkan Kursus Generik Kewangan dan Perakaunan, Kursus Pengauditan dan Kursus Sistem Maklumat Perakaunan untuk Sektor Awam

BIL

NO SEBUT HARGA

PERKARA

STATUS

1

QT210000000014612

IPN 03/2021 - Perkhidmatan Kawalan Serangga Perosak (Pest Control) Di Institut Perakaunan Negara, Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan Dan Pusat Pembangunan Profesional, Institut Perakaunan Negara, Cyberjaya, Selangor Darul Ehsan Bagi Tempoh 2 Tahun

TUTUP

2

QT210000000002684

IPN 01/2021 - Perolehan membekal dan menghantar toner dan ribbon pencetak di Institut Perakaunan Negara, Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan.

TUTUP

3

QT200000000035971

IPN 05/2020 - Perolehan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliahguna Peralatan dan Kelengkapan Dapur Di Institut Perakaunan Negara, Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan

TUTUP

4

QT200000000031057

IPN 03/2020- Perolehan Membekal, Menghantar, Menguji Dan Mentauliahguna Basikal Di Institut Perakaunan Negara, Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan

TUTUP

5

QT200000000031353

IPN 05/2020- Perolehan membekal menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliahguna Peralatan dan Kelengkapan Dapur Di Institut Perakaunan Negara (IPN) Sabak Bernam, Selangor

TUTUP

BERITA TERKINI

PAUTAN WEB AGENSI

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA
GERBANG KERAJAAN MALAYSIA